Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

СофСървей ЕООД - Вижте още

СофСървей ЕООД

Фирмата е регистрирана през м. 11.2001г. с основна дейност проектиране и оценки на недвижими имоти. Управител е инж.София Кирилова с квалификация инженер по водоснабдяване и канализация от 1989г. и инженер геодезист от 1998г. Сътрудник: Константин Руменов Гергинов – инженер геодезист,
София, ж.к.Връбница 2, бл.635, вх.А. ет.15, ап.49

геодезия София Кирилова
"СофСървей" ЕООД - Геодезия, кадастър, проектиране, оценки
Фирмата е регистрирана през м. 11.2001г. с основна дейност проектиране и оценки на недвижими имоти. Управител е инж.София Кирилова с квалификация инженер по водоснабдяване и канализация от 1989г. и инженер геодезист от 1998г.

Сътрудник: Константин Руменов Гергинов – инженер геодезист, оценител на недвижими имоти

От 2001г. до сега фирмата се занимава с геодезически дейности и оценки на недвижими имоти, като основни възложители са както части лица, така и по-големи инвеститори.

Лицензи и оборудване:

геодезия София Кириловагеодезия София Кирилова


Като юридическо лице притежава регистрация за правоспособност за дейности по кадастър, вписан в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.7 ЗКИР под рег.№345, въз основа на Заповед №386/2001г. на Изп. Директор на АК

Удостоверение за Пълна проектанска правоспособност №09539 по част геодезия от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с протоколно решение №16/22.04.2005г.

Сертификат за оценки на недвижими имоти на физически лица: рег.№100101306/14.12.2009г. от КНОБ и рег №100102055/20.10.2011г на КНОБ

Разполагаме с нужното техническо оборудване за извършване на дейността, като тотална станция, компютърна техника , принтер, скенер и софтуер за кадастър.

Кадастър

 • промяна на граници между съседни поземлени имоти
 • изработване на проекти за разделяне и обединяване на имоти
 • трасиране (отлагане) на граничните точки на имот върху терена
 • отразяване на новоизградени обекти в кадастъра за издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР
 • изработване схеми на самостоятелни обекти в сгради

Геодезия

Устройствено планиране

  геодезия София Кирилова
 • ПУП – план за регулация и застрояване
 • преотреждане на терени за стопански нужди
 • преотреждане на терени за инженерна инфраструктура и изработваните за извън населени места
 • парцеларни планове
 • изработване на ПУП-ПРЗ за преотреждане на зенеделски земи

Проектиране

 • Трасировъчен план
 • Вертикално планиране

СофСървей ЕООД - отрасли:


Геодезия,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..