Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

САВЕЛ ООД - Вижте още

САВЕЛ ООД

Савел ООД извършва изграждане на Отоплителни системи, Отоплителни инсталации, Газови инсталации, Слънчеви инсталации, Соларни инсталации,вентилация, Системи за отопление, Газово отопление. САВЕЛ ООД извършва доставка и монтаж на газови уреди, камини и котли на твърдо гориво и пелети.
САВЕЛ ООД

САВЕЛ ООД е фирма основана през 2004г. и извършва изграждане, поддържане и ремонт на:

  • газови инсталации за природен газ и газ пропан-бутан
  • отоплителни инсталации
  • парни инсталации и съоръжения
  • ВиК инсталации
  • инсталации за промишлена пара
  • соларни инсталации, климатизации и вентилации
За битови, обществени и промишлени обекти

  • инсталации за съхранение и продажба на светли горива на метанстанции, газостанции и бензиностанции
  • изпитания на СПО и предпазни клапани
САВЕЛ ООДСАВЕЛ ООДСАВЕЛ ООД

САВЕЛ ООД извършва доставка и монтаж на газови уреди, камини и котли на твърдо гориво и пелети.

САВЕЛ ООД извършва сервиз и абонаментно обслужване.

САВЕЛ ООД САВЕЛ ООД САВЕЛ ООД САВЕЛ ООД САВЕЛ ООД

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..