Мулти Парк ООД  itemprop=

Мулти Парк ООД

Мулти Парк ООД присъства активно на пазара от 2007 г. с предмет на дейност в сферата на ниското строителство, вертикална планировка, проектиране, благоустройство, паркоустройство и цялостни решения за спорт, игри и забавления.
Бургас, ул. „Адам Мицкевич“ № 9 офис 1

„Мулти Парк“ ООД Компанията „Мулти Парк“ ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. През 2011 г. в дружеството е разработена успешно интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление на Околната среда ISO 14001:2004 и система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Дейности Мулти Парк ООД присъства активно на пазара от 2007г. с предмет на дейност в сферата на ниското строителство, вертикална планировка, проектиране, благоустройство, паркоустройство и цялостни решения за спорт, игри и забавления. Не на последно място предлагаме и специализирани съоръжения за деца и възрастни в неравностойно положение, което за нас е свързано със социалната отговорност, която поемаме. Работим с постоянна грижа за обществото, като се стремим да подобрим средата за всички ползватели на площадките. ПРОИЗВОДСТВО През август 2014г. „Мулти Парк“ООД отвори врати на новият си завод за производство на каучукови настилки. В продуктовият каталог на компанията се наблюдава богато разнообразие на каучукови плочи за различно приложение и от различен тип (стандартни 40х40 см. или 50х50см., тип паве, тип пъзел, тип бордюр, тип стъпало и други), размери, дебелини и цветове. Производственият процес е екологосъобразен и напълно безвреден тъй като е съсредоточен в рециклиране и оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми. Ресурси „Мулти Парк“ ООД разполага с нова и отговаряща на съвременните изисквания строителна механизация, машини, съоръжения и транспортни средства, от водещи марки, доказали своята надеждност, ефективност и производителност. „Мулти Парк“ ООД разполага с необходимият инженерно - технически състав, както и необходимият брой специализирани работници, като ключова роля имат опитът, уменията и знанията. Политика Фирмената политика на „Мулти Парк“ ООД е насочена към въвеждането на нови технологии в изграждането на детски и спортни площадки, използване на съвременна механизация, квалификация на служителите и безопасност на строителния процес. Мисията на „Мулти Парк“ ООД е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към спорта и детските игри. #slider, #slider img { min-height:250px !important} #slider1, #slider1 img { min-height:200px !important} Продукти ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ POLFISAN ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ HUSSON ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ GOTTARDO ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО НАСТИЛКИ ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Мулти Парк ООД - отрасли:


Детски Площадки,
3.2 11