Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Сондажи - Цветина - Цв.Гатев ЕООД  itemprop=

Сондажи - Цветина - Цв.Гатев ЕООД

Цветина – Цв. Гатев ЕООД развива успешно над 20 години своята дейност в областта на сондирането, инженерно – геоложките проучвания, хидрогеоложките проучвания и проектирането. Дружеството е пряк наследник на регистрираната през 1992 година ЕТ „ЦВЕТИНА”.
"Цветина-Цв.Гатев"ЕООД Фирма "Цветина-Цв.Гатев"ЕООД има дългогодишен опит и стотици успешно изпълнени проекти в Инженерно-геоложки проучвания , Хидрогеоложки проучвания , Сондажи за вода , Проектиране на водовземни съоръжения Инженерно-геоложки проучвания проучвателно ядково сондиране провеждане на полеви методи : статични и динамични пенетрационни опити геофизични изследвания вземане и изследване на скални и почвени проби в акредитирани лаборатории за определяне на физико-механичните и якостно-деформационните показатели на строителните почви Изготвяне на доклад за проведеното инженерно-геоложко проучване Хидрогеоложки проучвания проучване за търсене на подземни води и отводняване на терени и изкопи провеждане на опитно-филтрационни опити и определяне на филтрационните параметри на водоносния пласт геодезическо заснемане геофизични проучвания изследване химичния състав на водите   Изготвяне на доклад за проведеното хидрогеоложко проучване Сондиране Изграждане на сондажни кладенци за питейно-битово,промишлено и поливноводоснабдяване . с диаметър на сондиране от 165 мм до 300мм в здрави скали до дълбочина 300м и с диаметър на сондиране от 150мм до 500 мм в меки скали,пясъци и глини с дълбочина до 300м. . Обсаждане ствола на сондажа: - с PVC тръби от Ф114 до Ф300 и филтри с фабричен слот от 0,5 до 2,5 мм - с безшевни тръби и филтри от Ф125 до Ф219 - с кондукторни метални колони от Ф273 до Ф455 . в задтръбното пространство се полага филцова засипка с едрина 4-8мм Ерлифтно водочерпене за прочистване на сондажа Водочерпене с помпа за доказване на дебит,статично и динамично водно ниво Доставка и монтаж на помпи и хидрофорни системи Изграждане на водопонизителни сондажи,пиезометрични сондажи,сондажи за термопомпени инсталации и взривни сондажи ; Проектиране   Изготвяне на проекти за изграждане на водовземни съоръжения,съгласно изискванията на Наредба №1/10.10.2007г. Изготвяне на проекти за добив на подземни води от водовземно съоръжение,съгласно изискванията на Наредба №1/10.10.2007г. Изготвяне на проекти за оразмеряване на санитарно-охранителни зони около водоизточници на повърхностни и подземни води,съгласно изискванията на Наредба №3/16.10.2000г.

Сондажи - Цветина - Цв.Гатев ЕООД - отрасли:


Изкопни Работи, Сондажи,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..