ЕТ Георги Николов - Вижте още

ЕТ Георги Николов

ЕТ Георги Николов предлага кадастрални и геодезически услуги на територията на цялата страната. Геодезическо заснемане на обекти и на релефа се прави с цел успешно проектиране на сградите или съоръженията, за да се видят всички височини и отвори в дадено помещение.
Белоградчик, ул. Васил Савчев 1

ЕТ Георги Николов
ЕТ Георги Николов
Кадастрални и геодезически услуги на територията на цялата страната.
ЕТ Георги Николов

Геодезически заснемания

Геодезическо заснемане на обекти и на релефа - това се прави с цел успешно проектиране на сградите или съоръженията, за да се видят всички височини и отвори в дадено помещение.

Вертикално планиране

Вертикално планиране се основава на геодезическото заснемане и се прави с цел да се определи височинното положение на сгради, алеи, улици и други площи.

Трасиране на сгради и имоти

Трасиране на сгради преди започването на строителни дейности. Целта на трасирането е да обхване всички равнини, повърхнини или прави, намиращи се върху площта, на базата на което се прави трасировъчен план.

Други

  • Изработка на план за застрояване и регулация
  • Изработка на проект за издаване на удостоверение по чл.54 от ЗКИР
  • Изработка на кадастрални планове и карти
  • Изследване на деформации

В процеса на работа се използва съвременна геодезическа апаратура

ЕТ Георги НиколовЕТ Георги Николов

Гарантираме коректност и високо качество при изпълнение.

ЕТ Георги НиколовЕТ Георги Николов

Може да ни откриете и на адрес:

гр. София
ж.к. "Хаджи Димитър"
ул. "Магкахан" 184

ЕТ Георги Николов - отрасли:


Геодезия, Кадастър,
1.9 8