Хефест Х  itemprop=

Хефест Х

Хефест Х е с основна дейност сервизно обслужване на пожарогасители и търговия с противопожарно оборудване. Фирмата извършва безплатно теоретично и практическо обучение по пожарна безопасност на своите клиенти. Изготвя необходимите документи и схеми за евакуация по пожарна безопасност.
За нас Хефест Х е с основна дейност сервизно обслужване на пожарогасители и търговия с противопожарно оборудване. Фирмата извършва безплатно теоретично и практическо обучение по пожарна безопасност на своите клиенти. Изготвя необходимите документи и схеми за евакуация по пожарна безопасност. Обектите на фирмата са оборудвани според нормативните изисквания, за развиване на такава дейност. Служителите са добре обучени и подготвени, за да изпълняват професионално своите задължения. Хефест - Х ЕООД има договори със съседните общини, за да извършва обслужване на обектите на територията на съответната община, включваща детски заведения, училища, читалища, административни сгради, болници и хотели.
1.2 17