Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..

Станеви ВТ ООД - Вижте още

Станеви ВТ ООД

Геоложки и хидрогеоложки проучвания
Станеви ВТ ООДСтаневи ВТ ООД
За нас

Изготвяне на доклади и проекти в областта на хидрогеологията и инженерната геология.

Инженерно геоложки проучвания и надзор за при строителство на сгради и съоръжения.

Хидрология на повърхностни води.

Инженеро-геоложко проектиране и изготвяне на доклади за строителни цели, съгласно действащата нормативна уредба.

  • Инженерно-геоложки оглед на терена
  • Инженерно-геоложко проучване в дълбочина на терена (сондажи, др., описание на извадената ядка,вземане на проби за лабораторно изследване)
  • Вземане на проби за лабораторно изследване
  • Мероприятия за справяне с инженерно-геоложките процеси и явления, като: свлачища, срутища, земетресения, сипеи, слягане, др.
  • Изследване за вредни химически елементи и примеси в почвата

Станеви ВТ ООД - отрасли:


Водни Съоръжения, Геодезия,

Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..