Хефест Геотех Дрилинг ООД - Вижте още

Хефест Геотех Дрилинг ООД

Фирмата се специализира в областта на инженерногеоложките, хидрогеоложките, геоложките и геофизичните проучвания, сондиране и търговия със сондажен и геотехнически инструмент. На земеделските производители предлагаме цялостно изграждане на Водни сондажи – проучване.
Ямбол, ж.к. Диана, бл.4, вх.Б, ет.4, ап.48

Хефест Геотех Дрилинг ООД

Хефест Геотех Дрилинг ООД

За нас:
Хефест Геотех Дрилинг ООД „Хефест Геотех Дрилинг“ ООД се специализира в областта на инженерно-геоложките , хидрогеоложките, геофизичните проучвания, сондиране и търговия със сондажен и геотехнически инструмент. На земеделските производители предлагаме цялостно изграждане на Водни сондажи – проучване, проектиране и изграждане до ключ на сондажи, кладенци и дренажи за напояване на градини, за водоснабдяване на ферми, както и за всякакви цели за промишлено и питейно-битово водоснабдяване, проекти за добив на минерални води, санитарно-охранителни зони, проекти за отводняване, проекти за изграждане на термопомпени системи.
Защо да изберете нас ?

Хефест Геотех Дрилинг ООД Изберете нас, защото:

 • Защото сме отговорни, професионалисти и прилагаме към всеки клиент индивидуален подход
 • Защото имаме опит
 • Защото сме креативни, знаем и можем да прилагаме инженерен, иновативен и индивидуален подход
 • Защото разполагаме с оборудване
 • Защото сме коректни, честни, точни
 • Защото сме почитатели на един човек, един кумир, самия Никола Иванов Фичев и неговите вековни градежи


Какво правим?

 • Геохимично опробване;
 • Тестови шурфове и канави;
 • Проучвателни, вертикални сондажи;
 • Определяне на RQD индекс върху сондажна ядка;
 • Геоложко, структурно и минераложко описание на сондажна ядка;
 • Изготвяне на геоложки отчети и становища.
 • Проучване, проектиране, и изграждане до ключ на сондажи, кладенци и дренажи за промишлено и питейно битово водоснабдяване.
 • Проекти за Санитерно охранителни зони.
 • Проекти за мониторингови мрежи. Изграждане на пиезометри.
 • Проекти за отводняване на строителни изкопи.
 • Разрешителни за водовземане от подземни и повърхностни води-документи за РИОСВ и Басейнова дирекция.
 • Проекти за изграждане на термопомпени системи.
 • Опитно филтрационни изследвания.
 • Водонагнетяване тип Lugeon.


Виж още на www.hefestgeo.com

Хефест Геотех Дрилинг ООД - отрасли:


Строителство, Инженеринг,
5 1