ДЯКОВ СТУДИО - Вижте още

ДЯКОВ СТУДИО

Интериорен дизайн, интериорно проектиране, инвеститорски контрол, интериорни решения, строителен надзор. Проучване, проектиране и изпълнение на строителните дейности на жилищни и административни сгради, ресторанти, кафенета, барове, магазини и хотели.
ДЯКОВ СТУДИОДЯКОВ СТУДИОДЯКОВ СТУДИО

Дяков Студио ЕООД Архитектура & Строителство

Създадена през 1998 г. с цел изграждането на качествена архитектурна среда, с мисия да подобри крайния продукт, Дяков Студио ЕООД помага на инвеститорите във вземането на правилните архитектурно-строителни и финансови решения.

Прилагаме нови технологии и висококачествени материали, за да създадем едно надеждно и сигурно място за живеене или работа, съчетано с уют и функционалност.

Днес фирмата е утвърдена с многобройните си клиенти и разрастването на броя на своите постоянни партньори и извън пределите на България.

ДЯКОВ СТУДИО

 • Проучване, проектиране и изпълнение на строителните дейности на жилищни и административни сгради, ресторанти, кафенета, барове, магазини и хотели.
 • Осъществяване на инфраструктурни проекти;
 • Цялостен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради;
 • Пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване;
 • Инвеститорски контрол.
В дейността си фирмата прилага най-новите технологии и използва висококачествени съвременни материали.

Екипът от висококвалифицирани професионалисти се стреми към постоянно повишаване на качеството на предлаганите услуги и съобразяване с новостите в бранша.

За проектирането, строителството или ремонта на Вашата къща, апартамент, заведение, като наш клиент Вие можете да разчитате винаги на:
 • Отговор на Вашите високи изисквания с гарантирано качество
 • Строго придържане към договорения план-график за работа и цена
 • Бързина и прецизност при осъществяване на възложените проекти
 • Непрекъснат надзор и контрол от началото на изпълнение на проекта до неговата пълна реализация
 • Използване на възможно най-добрите методи за ценообразуване и технологии на работа, осигуряващи най-изгодни цени и оптимално изпълнение на проекта.

ДЯКОВ СТУДИОДЯКОВ СТУДИО


Проектиране

В областта на проектирането „Дяков Студио” ЕООД предлага следните услуги:

 • Цялостно проектиране на обекти – ІІ, ІІІ, ІV и V категория:
 • Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти;
 • Технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционния проект;
 • Подготовка на проектантския процес;
 • Координация на проектантския и строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация;
 • Процедурите по съгласуването и одобряването на инвестиционния проект;
 • ДЯКОВ СТУДИО
 • Осигуряване на предварителни договори с експлоатационните дружества;
 • Управление на проекти;
 • Осъществяване и поддържане на контакта между отделните участници в проектантския и строителния процес;
 • Изготвяне на разпределения;
 • Контрол по качеството на целия проектантски и строителен процес;
 • Предпроектни проучвания, Менажиране на строителния процес;
 • Инвеститорски контрол;
Предварителни обемноустройствени проучвания:

 • Проверка на Нотариалния акт и/или други документи за собственост;
 • Осигуряване на актуална скица на имота и анализ на възможността за реализиране на инвестиционното намерение;
 • Изработване на мотивирано предложение или ПУП; осигуряване на виза за проектиране – скица на имота с указан начин на застрояване и анализ на възможността за реализиране на инвестиционното намерение;
 • Получаване на точни координати на имота от ГИС(ДАГ); геодезическо заснемане (снимка) на терена и регулация на парцела, сравнение с кадастъралната карта (снимка) и геоложки доклад, съгласуване (заверка) на Визата с Експлоатационните дружества – електроразпределително, В и К, Топлофикация, Газификация, БТК


Проектиране: изработване на архитектурен проект /идеен или работен/; съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества;

Разрешение за строеж: внасяне на проектната документация в Общинската администрация за одобрение на проекта и издаване на Разрешение за строеж.

Строителство: проучване прогнозната цената на строежа, количествени и стойностни сметки; подготовка и провеждане на тръжни документи и процедури; избор на строител и възлагане на строителството, сключване на договори.

Всички етапи от строителната дейност:откриване на строителна площадка; строително-монтажни работи; приемане конструкцията на сградата – Акт образец Установяване на годността за приемане на строежа – Акт образец 14/15; установяване на годността за ползване на строежа – Акт образец 16

ДЯКОВ СТУДИОДЯКОВ СТУДИО


Строителство

„Дяков Студио ЕООД“ обединява опита на водещи специалисти в строителството. Предмет на дейност на фирмата е проектиране и изграждане на всякакъв вид сгради и консултации в областта на строителството. “Дяков студио ООД“ разполага със собствена материално техническа база, висококвалифицирани служители за изпълнение и управление на строителния процес. Прилагаме нови технологии и висококачествени материали, за да създадем едно надеждно и сигурно място за живеене, съчетано с уют и функционалност.

В потвърждение на безупречното качество при изпълнение на задължения по договорите от възложителите и спазването на заложените срокове „Дяков Студио ” ЕООД има издадени множество референции.

В областта на строителството „Дяков Студио” ЕООД предлага следните услуги:

 • Довършителни работи-гранитогрес, боя, гипсокартон, електроинсталации, В и К инсталации, ОВИ инсталации, Пожароизвестяване и др.
 • Управление на проекти;
 • Изграждане на Метални конструкции;
 • Преустройства на сгради, къщи, заведения, кафенета и апартаменти;
 • Ремонти на сгради, къщи, заведения, кафенета, апартаменти и др.;
 • Цялостно строителство на сгради, къщи, заведения, кафенета и апартаменти;
5 3