Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ДЯКОВ СТУДИО  itemprop=

ДЯКОВ СТУДИО

Интериорен дизайн, интериорно проектиране, инвеститорски контрол, интериорни решения, строителен надзор. Проучване, проектиране и изпълнение на строителните дейности на жилищни и административни сгради, ресторанти, кафенета, барове, магазини и хотели.
Дяков Студио ЕООД Архитектура & Строителство Създадена през 1998 г. с цел изграждането на качествена архитектурна среда, с мисия да подобри крайния продукт, Дяков Студио ЕООД помага на инвеститорите във вземането на правилните архитектурно-строителни и финансови решения. Прилагаме нови технологии и висококачествени материали, за да създадем едно надеждно и сигурно място за живеене или работа, съчетано с уют и функционалност. Днес фирмата е утвърдена с многобройните си клиенти и разрастването на броя на своите постоянни партньори и извън пределите на България. Проучване, проектиране и изпълнение на строителните дейности на жилищни и административни сгради, ресторанти, кафенета, барове, магазини и хотели. Осъществяване на инфраструктурни проекти; Цялостен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради; Пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване; Инвеститорски контрол. В дейността си фирмата прилага най-новите технологии и използва висококачествени съвременни материали. Екипът от висококвалифицирани професионалисти се стреми към постоянно повишаване на качеството на предлаганите услуги и съобразяване с новостите в бранша. За проектирането, строителството или ремонта на Вашата къща, апартамент, заведение, като наш клиент Вие можете да разчитате винаги на: Отговор на Вашите високи изисквания с гарантирано качество Строго придържане към договорения план-график за работа и цена Бързина и прецизност при осъществяване на възложените проекти Непрекъснат надзор и контрол от началото на изпълнение на проекта до неговата пълна реализация Използване на възможно най-добрите методи за ценообразуване и технологии на работа, осигуряващи най-изгодни цени и оптимално изпълнение на проекта. Проектиране В областта на проектирането „Дяков Студио” ЕООД предлага следните услуги: Цялостно проектиране на обекти – ІІ, ІІІ, ІV и V категория: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти; Технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционния проект; Подготовка на проектантския процес; Координация на проектантския и строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация; Процедурите по съгласуването и одобряването на инвестиционния проект; Осигуряване на предварителни договори с експлоатационните дружества; Управление на проекти; Осъществяване и поддържане на контакта между отделните участници в проектантския и строителния процес; Изготвяне на разпределения; Контрол по качеството на целия проектантски и строителен процес; Предпроектни проучвания, Менажиране на строителния процес; Инвеститорски контрол; Предварителни обемноустройствени проучвания: Проверка на Нотариалния акт и/или други документи за собственост; Осигуряване на актуална скица на имота и анализ на възможността за реализиране на инвестиционното намерение; Изработване на мотивирано предложение или ПУП; осигуряване на виза за проектиране – скица на имота с указан начин на застрояване и анализ на възможността за реализиране на инвестиционното намерение; Получаване на точни координати на имота от ГИС(ДАГ); геодезическо заснемане (снимка) на терена и регулация на парцела, сравнение с кадастъралната карта (снимка) и геоложки доклад, съгласуване (заверка) на Визата с Експлоатационните дружества – електроразпределително, В и К, Топлофикация, Газификация, БТК Проектиране: изработване на архитектурен проект /идеен или работен/; съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества; Разрешение за строеж: внасяне на проектната документация в Общинската администрация за одобрение на проекта и издаване на Разрешение за строеж. Строителство: проучване прогнозната цената на строежа, количествени и стойностни сметки; подготовка и провеждане на тръжни документи и процедури; избор на строител и възлагане на строителството, сключване на договори. Всички етапи от строителната дейност:откриване на строителна площадка; строително-монтажни работи; приемане конструкцията на сградата – Акт образец Установяване на годността за приемане на строежа – Акт образец 14/15; установяване на годността за ползване на строежа – Акт образец 16 Строителство „Дяков Студио ЕООД“ обединява опита на водещи специалисти в строителството. Предмет на дейност на фирмата е проектиране и изграждане на всякакъв вид сгради и консултации в областта на строителството. “Дяков студио ООД“ разполага със собствена материално техническа база, висококвалифицирани служители за изпълнение и управление на строителния процес. Прилагаме нови технологии и висококачествени материали, за да създадем едно надеждно и сигурно място за живеене, съчетано с уют и функционалност. В потвърждение на безупречното качество при изпълнение на задължения по договорите от възложителите и спазването на заложените срокове „Дяков Студио ” ЕООД има издадени множество референции. В областта на строителството „Дяков Студио” ЕООД предлага следните услуги: Довършителни работи-гранитогрес, боя, гипсокартон, електроинсталации, В и К инсталации, ОВИ инсталации, Пожароизвестяване и др. Управление на проекти; Изграждане на Метални конструкции; Преустройства на сгради, къщи, заведения, кафенета и апартаменти; Ремонти на сгради, къщи, заведения, кафенета, апартаменти и др.; Цялостно строителство на сгради, къщи, заведения, кафенета и апартаменти;

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..