Зелена Концепция ООД  itemprop=

Зелена Концепция ООД

През 2005 година създадохме "Зелена Концепция ООД" с голям хъс и амбиции. Всеки един от нас има голям опит в ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО и ПОДДЪРЖАНЕТО на зелени площи.Изграждането е свързано с прехвърляне на земни маси, създаване на геопластики, трасиране на алейна мрежа и водни площи,
София, ул.Ами Буе 17-23, офис 3

През 2005 година създадохме "Зелена Концепция ООД" с голям хъс и амбиции.Всеки един от нас има голям опит в ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО и ПОДДЪРЖАНЕТО на зелени площи. Идеята ни е да внесем красотата на природата във вашия дом или офис. Практиката ни е свързана с висок професионализъм, качество и точност на изпълнение. Екипът ни е от млади и амбициозни специалисти в областта на ландшафтната архитектура и зеленото строителство. Нашата работа е свързана с индивидуалност, професионализъм и стремеж към най-новите тенденции в градинско-парковото изкуство. ПРОЕКТИРАНЕСлед предпроектните проучвания - геодезическо заснемане на терена, описание на съществуващата растителност и геоложко проучване на терена, неизменно е проектирането. То цели предварително решаване на редица проблеми, свързани по-късно с изграждането на градината. Установява стила и композицията на градината, трасирането на алейната мрежа и съставните й части - барбекю, детска площадка, различни видове игрища и др. Функционално разпределя околното пространство и определя точното местоположение на растителността. Проектната документация включва: Идеен проект, Дендрологичен проект, Трасировъчен проект, Вертикална планировка, Количествено-стойностна сметка. ИЗГРАЖДАНЕСъздаването на една градина носи със себе си необходимостта от решаване на понякога сложни задачи. Чертежът, скицата или рисунката, израз на представата ни за околно пространство и ландшафт, от листа хартия, се пренася на терена. Градината придобива обем, колорит и мирис. Тя е естествен преход от дома или офиса към околната среда. Стилово и композиционно трябва да отговаря на архитектурата и интериора. Изграждането е свързано с прехвърляне на земни маси, създаване на геопластики, трасиране на алейна мрежа и водни площи, самото засаждане на растителността и затревяване. Определят се нивата и подходите, така че функционално тя да е максимално удобна и комфортна. ПОДДЪРЖАНЕСлед проектирането на градината и практическото осъществяване на виждането и усещането ни за нея, следват интензивни грижи за доброто й състояние. Много често това се пренебрегва и тя - най-често след третата година - придобива запуснат и нелицеприятен вид. Средствата, вложени за нейното реализиране, загубват стойността си. Често пъти проблемите, свързани с растителността, най-вече с тревния килим, са невъзвратими. Най-общо казано, грижите са свързани с дейности, на пръв поглед елементарни - косене, торене, различни видове резитби, плевене, кантиране и окопаване, валиране, грапене, вертикулиране, третиране с препарати. Всяко мероприятие трябва да бъде извършвано трайно, системно и с необходимия професионализъм.

Зелена Концепция ООД - отрасли:


Околна Среда, Озеленяване, Архитектура,
5 6