Евротерм инженеринг ООД  itemprop=

Евротерм инженеринг ООД

Фирма Евротерм инженеринг ООД е инженерингов и търговски център, предлагащ пълен комплекс от услуги в областта на проектирането.Фирмата e инженерингов и търговски център, предлагащ пълен комплекс от услуги в областта на проектирането и изпълнението на отоплителни, газ
“Евротерм инженеринг”ООД Фирма “Евротерм инженеринг”ООД е създадена през 2007 година. От момента на създаването си фирмата е оторизириран дистрибутор и сервизен партньор за територията на град София на фирма “Ерато” АД. Фирмата е инженерингов и търговски център, предлагащ пълен комплекс от услуги в областта на проектирането и изпълнението на отоплителни, газови, климатични, слънчеви инсталации, съоръжения за енергийно оползотворяване на биомаса. Основното направление, в което се развива дружеството, е в областта на търговията и изпълнението на отоплителни инсталации за енергийно оползотворяване на дървесна биомаса. През 2011 година фирмата открива Биомаса център, който e оборудван с голямо разнообразие на мостри от пелетни горелки, пелетни котли, камини и др. В центъра може да се получи максимална информация за този тип съоръжения и предимствата им при използването в отоплението. Основната ни цел е внедряването на енергоспестяващи технологии и технически решения, позволяващи достигането на максимален комфорт в любимите помещения, в които живеете и/или работите. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти, които могат да осъществят оптимален подбор на оборудването, неговият качествен монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване. Отопление с биомаса Какво е биомаса? Терминът "Биомаса" означава органична материя с растителен или животински произход. Биомасата се счита за бъдещ ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За три четвърти от хората, които живеят в развиващите се страни, биомасата е най-важният източник на енергия. Видове биомаса Съществува голямо разнообразие от видове биомаса, но тези, които представляват интерес от гледна точка на използването им за енергийни цели са: дървесина, растения, остатъци от селското стопанство и лесовъдството, както и органичните компоненти на битови и индустриални отпадъци. За отоплителни инсталации, при които е реализирана автоматизация на горивния процес най-разпространени са: дървесните пелети, костилки от плодове (череши), дървесни стърготини, дървесен чипс и др. Какво представляват дървесните ПЕЛЕТИ? Дървесните пелети са компресирани под високо налягане дървесни стърготини. Полученият продукт може да бъде с размери Ф6-8 мм и повече в диаметър и съдържание на влага до 10%. От потребителска гледна точка те са изключително комфортно гориво с добри възможности за складиране и за регулиране на горивния процес. За разлика от другите видове твърдо гориво, с тях се работи лесно и пепелният остатък е минимален. Топлинният комфорт, който създават, е еквивалентен до този, постигнат при изгаряне на природен газ. Дългосрочната перспектива на този тип гориво е да бъде по-евтино в сравнение с газа. Предлагат се в разфасовки от 15 и 20 кг., удобни за зареждане на бункера с гориво на Вашата камина или водогреен котел. Екологичен ефект Биомасата е СО2 неутрална, тоест при изгарянето й се освобождава толкова количество СО2, колкото е било погълнато преди това от въздуха при фотосинтезата й. Пелетни горелки Пелетните горелки са предназначени за изгаряне на: дървесни пелети с диаметър ф 6 и ф 8 mm с категория : A, AB, B (съгласно методиката, разработена и прилагана от фирма ЕРАТО); изсушени костилки (от череши, от вишни); смес от пелети и костилки (например в съотношение 50% - 50%); друга биомаса под формата на пелети, но след одобрителен тест в лабораторията на фирма ЕРАТО;. Предлаганите горелки са с мощности от 5 до 250kW. Предназначени са за монтаж към вече инсталирани водогрейни котли или други съоръжения. Високата ефективност на изгаряне се осъществява благодарение на прецизно регулирания горивен процес. Основни предимства на горелките: служат за замяна на горивото на котли, които оползотворяват фосилни горива – нафта, газ, въглища; лесно се монтират на котли, които са с ръчно зареждане на твърдо гориво – въглища, дърва, без да е необходима значителна реконструкция на котелната инсталация; горелките са автоматизирани и предоставят комфорт при експлоатация доближаващ се до този, получаван при използване на горелки, оползотворяващи фосилни горива (например течно или газообразно гориво), което дава възможност да се използва в системи с програмируем стаен термостат; горелките са снабдени със система за автоматично разпалване на горивото; автоматична експлоатация на горелката, възможност за плавно регулиране на нейната работа, съвместимост със стаен термостат (седмичен програматор), което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво; опростен монтаж и настройка на горелката, което ускорява работата на инсталатора; възможност за оползотворяване на биомаса във вид на пелети (дървесни пелети), изсушени костилки от череши и др., съгласно изискванията, посочени в таблица за характеристиките на горивото; висока ефективност; ниски вредни емисии; автоматично подаване на гориво от бункер, който се изгражда съобразно локалните условия (не е приложен към комплектацията на горелката); опростена поддръжка и обслужване; минимални експлоатационни разходи; Пелетни котли Пелетните котли са предназначени за отопление на битови, обществени сгради, индустриални и селскостопански обекти. За разлика от пелетните горелки, при този тип съоръжения е възможно използването на пелети с по-лошо качество и по-голям диаметър /до ф14мм/. Възможността от използване на по-евтини горива допринася за бързото изплащане на инвестицията във времето. Всичко това е постигнато благодарение на внедрената автоматизация в съоръженията, както и на системите за автоматично почистване. Котлите от серия CSA Marina са с възможност за изгаряне и на дървесен чипс. Предлагаме следните модели котли: Erato Pelletherm 30-V2.0, С мощност до 30kW -призводство на ЕРАТО АД - България CS Marina, С мощност от 30 до 950kW, производство на D'Alessandro - Италия Classic Lambda, С мощност от 25 до 200kW, производство на Hargassner - Австрия Пелетни камини Пелетните камини са предназначени за отопление на жилища, вили и други обекти. Предназначени са за изгаряне на пелети с диаметър 6мм. Предлагат се в две разновидности: Топловъздушни и Водогрейни. Автоматично запалване; Вентилатор за отвеждане на димните газове; Вентилатор за топловъздушно отопление на помещението; Дневен бункер за гориво; Ниско ниво на шум; Опростена конструкция, позволяваща лесен монтаж и поддръжка; Регулиране на мощността в широк диапазон; Отопление Котли на твърдо гориво Котлите на твърдо гориво изгарят основно дърва и въглища. В зависимост от топлообменника могат да бъдат чугунени или стоманени. Котли Viadrus Чугунени стационарни котли с ръчно зареждане, произведени в Чехия. Предназначени са за работа с въглища и дърва. В зависимост от използваното гориво може да избирате между вариантите U22C /основно за изгаряне на въглища/ и U22D/основно за изгаряне на дърва/. Пиролизни котли Pyrolica и Atmos Стоманени стационарни котли, предназначени за работа с дърва с влажност до 20%. Котлите от серия Atmos Kombi имат възможност да изгарят и въглища. Пиролизните котли са снабдени с димосмукателен вентилатор, с помощта на който се осъществява прецизна регулация на горивния процес. Характеризират се с по-висок коефициент на полезно действие в сравнение със стандартните котли на твърдо гориво. Предлагат се с мощности от 15 до 100kW Котли BOSH Solid 2000B Стоманени стационарни котли, предназначени за работа с въглища. Предлагат се с мощности от 12 до 45 kW. Автоматизирани котли Carborobot Стоманени автоматизирани котли, предназначени за работа с въглища. Предлагат се с мощности от 40 до 300kW. Котли на течно и газообразно гориво Котлите на течно и газообразно гориво в зависимост от топлообменника могат да бъдат чугунени или стоманени. Към тях могат да бъдат инсталирани газови, нафтови, мазутни горелки. Чугунени котли Viadrus PG50 VIADRUS PG 50 е чугунен котел, предназначен за изгаряне на течно и газообразно гориво. Подходящ е за топлинен източник в малки жилища, почивни станции, фамилни къщи, търговски центрове, училища и др. Котелът е водогреен, секционен, предназначен за естествена или принудителна циркулация на отоплителната вода. Изпитан е хидравлично на плътност с пробно свръхналягане 8 bar. Чугунени котли Viadrus G300   VIADRUS G 300 е чугунен, секционен водогреен котел за изгаряне на течно и газообразно гориво. Предназначен е за работа в отоплителни системи на средни и големи обекти с температура на водата до 110°С, при максимално работно свръхналягане 0,4 MPa.   Чугунени котли Viadrus G500/700 VIADRUS G 500 / 700 са чугунени, автоматични, универсални водогрейни котли за изгаряне на течно и газообразно гориво, с мощности: G 500 - от 330 до 550 kW; G 700 - от 650 до 750 kW. Предназначени са за работа в отоплителни системи, с температура на топлоносителя до 90°С и максимално работно налягане до 0,4 MPa. Стоманени котли ICI REX Котлите REX са стоманени водогрейни котли с реверсивно развитие на пламъка в горивната камера. Предназначени са за използване с горелки, работещи под налягане на течно или газообразно гориво. Газови котли WOLF - Германия WOLF GmbH е една от водещите фирми в сферата на климатизацията и отоплението. От момента на своето основаване през 1963г. компанията бързо се издига в първите редици на производителите за отоплителна, климатична и слънчева техника. Системите за вентилация и централна климатизация, изработени от WOLF, успешно работят в театри, музеи, летища, спортни съоръжения, офис сгради и промишлени помещения в целия свят. Конвенционални газови котли Техниката, която се предлага с марка WOLF се отличава с високо качесво и прецизна изработката. Всеки продукт, който се предлага на нашия пазар с тази марка е произведен във фирма WOLF - Германия. Техниката, която се предлага с марка WOLF се отличава с високо качесво и прецизна изработката. Всеки продукт, който се предлага на нашия пазар с тази марка е произведен във фирма WOLF - Германия. Котлите могат да бъдат едно или дву-контурни. Мощностния диапазон, който обхващат е от 8 до 28kW. При стационарните некондензационни котли мощностите варират от 10,1 до 57kW, Техен представител е чугунен котел WOLF FNG. Кондензационни газови котли Фирма WOLF GmbH заема лидерски позиции както на Немския така и на Европейския пазар за кондензационна техника, по отношение на качесвто и икономичност на съоръженията. Немската отоплителна техника е предпочитана от потребителите в цял свят. Световният пазар за отоплителни системи се ориентира все повече към решения от Германия. Предпочитанията в световен мащаб са насочени като цяло към високоефективни и същевременно надеждни нискотемпературни отоплителни уреди. Фирмата предлага настенни газови кондензационни котли с мощности от 3,6 до 100kW /Възможност за свързване в каскада/ При стационарните кондензационни котли тези мощности достигат до 1200kW /4x300kW в каскада/ Газовите кондензационни котли се характеризират с много висок коефициент на преобразуване на горивото и ниска температура на изходящите газове. За да бъдат получени тези параметри е необходимо котлите да работят в т. нар. нискотемпературен режим. Максималната температура на водата подавана към отоплителната инсралация е необходимо да бъде около 55оC. Съоръженията са снабдени с топлообменник с по-голяма площ, както и вентилатор с модулация на оборотите. По този начин се постига максимално охлаждане на димните газове и кондезация на водните пари, благодарение на навлизащия към котела топлоносител с ниска температура /около 30-35оС/.   Управления WOLF Фирма WOLF има разработена система WRS, чрез която с помощта на един управляващ модул BM можете да управлявате всички съоръжения със същата марка в отоплителната инсталация . Електрически котли Електрическите проточни котли са предназначени за етажно и централно отопление на малки и средни обекти. Котли ERATO ELTHERM – Производство на ЕРАТО АД – Хасково Предлагат се с мощности от 4 до 30 kW. Котли DALINE PTE – Производство на DAKON – Чехия Предлагат се с мощности от 4,1 до 60,2 kW. Горелки Горелките са предназначени за изгаряне на различни видове горива – газ, нафта, мазут. Също така има възможност за комбинирана работа: газ/нафта, газ/мазут. Използват се за отопление на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, административни и производствени обекти Горелки LAMBORHIINI: Производство на Lamborghini – Италия Горелки OILON: Производство на Oilon – Финландия Горелки ELCO: Производство на Elco – Франция Горелки ECOFLAM:Производство на Ecoflam – Италия Инфрачервено отопление Как работи инфрачервеното отопление: Също както слънцето, което със своите лъчи затопля директно земята, хората и заобикалящите ги предмети. Излъчваната енергия се поглъща по безопасен начин от студените повърхности, които се нагряват и след това отделят погълнатата енергия чрез конвекция като по този начин повишават околната температура. Нискоинтензивното инфрачервено отопление се характеризира с пламък, горящ в тръба или система от тръби. То е форма на инфрачервено отопление, което работи при по-ниски температури. Предимства: Икономия на гориво; Намаляване на разходите за отопление; Бързо възтановяване на топлината; Лесно инсталиране, минимална техническа поддръжка; Предлгат се следните разновидности: - Линеарни нискоинтeнзивни излъчватели: Мощност от 15kW до 50kW - U-образни нискоинтензивни излъчватели: Мощности от 15kW до 50kW - Многогорелкови излъчватели Газови ТВА Roberts Gordon Фирма Roberts Gordon е специализирана освен в производството на инфрачервени излъчватели и в производството на висококачествени топловъздушни агрегати. Топловъздушни газови /природен газ, пропан-бутан/ агрегати: Компактни тръби CTCU с мощност от 8,5 до 27,5kW; Тръбни CTU с мощност от 23 до 134kW; За външен монтаж; За вграждане във въздуховоди; Mощности до 293kW Бойлери Бойлерите които предлагаме могат да бъдат електрически, комбинирани с една или две серпентини. Снабдени са с висококачествена топлоизолация, която гарантира минимална загуба на енергия. Емайлирани бойлери Tatramat – Производител Tatramat – Словакия Разновидности Електрически с обем от 80 до 200ltr. /хорозонтален или вертикален монтаж/ С една серпентина и ел. нагревател – обем от 80 до 200ltr. /хорозонтален или вертикален монтаж/ С две серпентини и ел. нагревател– обем от 200 до 300ltr. /вертикален монтаж/ Емайлирани високообемни бойлери Baymak – Производител Baxi Group - Турция Разновидности: С една серпентина / серпентина и ел. нагревател – обем от 300 до 1000ltr. /вертикален монтаж/ С две серпентини / две серпентини и ел. нагревател– обем от 160 до 1000ltr. /вертикален монтаж/ Помпи Помпи производство на Grundfos – Дания. Компанията Grundfos е основана през 1945г. С годишно производство от 16 милиона помпи, Grundfos е един от водещите световни производители на помпи. Циркулационните помпи (UP), потопяемите помпи (SP), и центробежните помпи (CR) са трите големи групи продукти. Днес, Grundfos е най-големия производител на циркулационни помпи, покривайки приблизително 50% от световния пазар. Топлоизолации В зависимост от материала, от който са изработени топлоизолациите, които предлагаме, биват: -от минерална вата Rockwoll Профили за тръби Плоскости и рула Ламелна вата - от пенополиуретан Mirelon Тръбна Плоска - от екструдиран каучук K-Flex Тръбна Плоска Арматура Предлагаме висококачествена спирателна и регулираща арматура на фирмите Honeywell – САЩ и EMMETI – Италия. В това число влизат: Радиаторни вентили || Термостатични глави || Спирателни вентили || Автоматични щрангови и радиаторни обезвъздушители || Газова арматура || Предпазна арматура || Тръби и изолации за подово отопление || Колекторни кутии || Колекторни разпределители /с дебитомери, моторни задвижки и др./ || Резервни захранвания /UPS / || Седмични програматори || Фитинги с метрична резба /адаптори, колена, нипели и др./ || Смесителни вентили || Задвижки за смесителни вентили || Радиатори и лири за баня Предлагаме голямо разнообразие от радиатори и лири за баня: Алуминиеви радиатори – размери от 200мм до 1800мм. – Производство: България, Италия Чугунени радиатори – Производство: Чехия Панелни /стоманени/ радиатори - Производство: Турция Лири за баня – Производство: България, Турция Климатизация  Устройство и работа на климатика:   Начинът на охлаждане при климатиците е идентичен с този при хладилниците. Основните компоненти, от които се състои един климатик, са компресор (К), изпарител (Т – топлообменник на вътрешното тяло), кондензатор (Т-топлообменник на външното тяло), терморегулиращ вентил (ТРВ) и два вентилатора (В). Всички компоненти /с изключение на вентилаторите/, са свързани помежду си с тръби в затворена система, в която циркулира хладилен агент. Климатик режим охлаждане: Компресорът създава циркулация на хладилния агент /фреон/ в системата и повишава неговото налягане. Той изтегля от изпарителя /Топлообменник на вътрешното тяло/ фреона, който е в газова фаза, компресира го, довеждайки го до затоплен газ под високо налягане и го вкрва в кондензатора. В кондезаторът фреонa се охлажда и преминава от газова в течна фаза. При този процес имаме интензивно отвеждане на топлина в околната среда. След това терморегулиращия вентил пропуска охладения хладилен агент от кондезатора към изпарителя. В този случай течният хладилен агент се охлажда и изпарява до газ с ниско налягане. При този процес охлаждаме въздуха в помещението чрез охладения преди това хладилен агент, който се движи в топлообменника на вътрешното тяло /изпарителя/. Климатични системи DAIKIN Daikin №1 климатици в Япония и света. Фирма Daikin industries LTD е основана през 1924г от Акира Ямада в Осака Япония. За европейския пазар отговаря компанията Daikin Europe NV, която е 100% дъщерно дружество на Daikin Industries Ltd. Основана е през 1973г. в Белгия. Инвертор серия Комфорт FTX-JV Подов инвертор FVXS Инвертор серия Професионална FTXS-G Инвертор серия URURU SARARA Дизайнерска серия инвертор EMURA Климатични системи Toshiba Компанията прави първите разработки в Япония през 1930г. През 1978 г. компанията официално ползва името Toshiba Corporation. Непрекъснатото развитие в продължение на много десетилетия, прави Toshiba лидер в енергоспестяващи технологии и контрол на климата. Чилъри EMMETI Инвертор серия SKV Подово таванен инвертор серия GFP Чилъри MTA Вентилаторни конвектори ERACON Вентилаторните конвектори “ ERACON “ са разработени за отопление и охлаждане на жилищни и търговски обекти. Съчетават икономичност, опростен монтаж и елегантен дизайн, които ги правят идеалното решение за всеки съвременен интериор. Улеснената експлоатация е постигната чрез практична система на монтаж, опростеност на обслужващите манипулации и предлаганата богата гама от аксесоари за автоматично управление и регулиране. Модели според типа на вентилатора Серия KFC Моделите от серията са със седем различни мощности на вентилационната струя от 190 m3/h до 1300 m3/h и шест версии за монтаж. Серията KFC е оборудвана с центробежни вентилатори. Серия KFT Моделите от серията са с пет различни мощности на вентилационната струя от 190 m3/h до 980 m3/h и шест версии за монтаж. Серията KFT е оборудвана с тангенциални вентилатори Слънчеви системи Селективни колектори WOLF TopSon Високоефективни слънчеви колектори TopSon F3, TopSon F3-Q, CFK-1 за слънчеви инсталации, осигуряващи топла вода; за слънчеви инсталации, поддържащи отоплението. Предимства Mаксимално и равномерно абсорбиране на топлина, с по-висок коефициент на енергийно оползотворяване; Напълно меден абсорбер с високоселективно покритие за възможно най-добра енергийна печалба; Топлинна изолация от минерална вата с дебелина 60 мм за минимални топлинни загуби при всички модели, а TopSon F3/ F3-Q е с допълнително странично изолиране; Дълбоко изтеглена, устойчива на атмосферните влияния колекторна вана от алуминий; Симетричната правоъгълна форма гарантира равномерно отичане и ефективно функциониране; Изпитани по EN 12975, Част 2; , ултразвуково заварен, -Трислойно предпазно стъкло с дебелина 3,2 мм, изпитано срещу градушка по EN 12975, предварително термично подсилено. Моделите TopSon F3 / F3-Q са с повишена светлинна пропускливост; минимален работен режим; Възможност за свързване на 5 колектора от едната страна; Компенсатори по разширение между отделните колектори; Избор на присъединителната страна лява/дясна; Самоизточващ се колектор благодарение на системата „четиристранно свързване”; EPDM уплътнение; Всички типове високоефективни слънчеви колектори отговарят на изискванията на знака „Син Ангел”. Вакуумни колектри WOLF CRK Ново оптимизирано решение на топлобмен между вакуумните тръби и колектора; Голяма апертурна и абсорбираща повърхност; Тръбният колектор CRK работи с топлообменник в система от вакуумни тръби, която постига високи абсорбиращи температури; Максимално работно налягане 10 bar; Изключително висок КПД, дори и в дните с по-малко слънцегреене; Предпазното стъкло е устойчиво на градушка и е в съответствие със стандарт EN 12975; Опростен монтаж. Колекторът е лек, лесно се оперира с него. Системата е пригодена за всички видове покриви; Лесна поддръжка. Отделните тръби лесно могат да бъдат сменени при счупване и други повреди. Плоски селктивни колектори EZINC Високоефективни слънчеви колектори за инсталации, осигуряващи топла вода или за слънчеви инсталации, поддържащи отоплението Слънчевите колектори покриват нуждите от БГВ на консуматорите за периода април-октомври между 80% и 100%. Предимства Кутията (ваната) на слънчевия колектор е изработена от чист алуминий с дебелина 0,3 мм; Качествената връзка между абсорбер и тръба, осигуряваща добър топлообмен, повишава ефективността на колектора; Абсорберът на слънчевия колектор се състои от плоско оребрени тръбни профили, покрити със специален селективен слой; Колекторите са идеално изолирани с топлоизолационна минерална вата, намаляваща до минимум топлинните загуби през касата на колектора; Слънчевите колектори са с каса от специален алуминиев профил, уплътнен херметично със светлоустойчиви каучукови гарнитури. В завършен вид колекторът е здрав, лек и с приятен дизайн; Контролът на всеки етап от производството, хидравличните и топлотехническите изпитания, както и надеждната конструкция гарантират високото им качество. Термосифоонни системи EZINC Термосифонни слънчеви системи KG-170 и KG-300 с емайлиран водосъдържател и вграден нагревател са практичен и икономичен начин за производство на топла вода. Предимства резервоарът съхранява горещата вода за продължителен период от време, благодарение на изолация с висока плътност и директно инжектиран моноблоков полиуретан; чрез присъединителния комплект - изолирани, хидравлични връзки и фитинги се извършва бърз и лесен монтаж; Управления за слънчеви инсталации В зависимост от типа на системата можем да предложим различни управления. Произведени в Германия с марка - WOLF Произведени в България с марка - INTIEL Соларен модул WOLF SM1 Диференциален температурен регулатор за управление на един слънчев кръг Възможност за показване на реалните и настроени стойности на слънчевата инсталация при използване на обслужващ модул BM или BM-solar Комуникация с отоплителни уреди WOLF Интелигентно загряване на бойлера Свързване с eBus Окомплектован с датчик за слънчевия колектор (PT100) и датчик за бойлера (NTC 5K) Възможност за настройка с помощта на BMsolar, BM модул /върху самото управление или през e-bus/ - опция Соларен модул WOLF SM2 Диференциален температурен регулатор за упраление на до два слънчеви кръга. Управление на трипътен вентил Възможност за показване на реалните и настроени стойности на слънчевата инсталация при използване на обслужващ модул BM или BM-solar • Комуникация с отоплителни уреди WOLF Интелигентно загряване на бойлера Свързване с eBus Окомплектован с датчик за слънчевия колектор (PT100) и датчик за бойлера (NTC 5K) Възможност за настройка с помощта на BMsolar, BM модул /върху самото управление или през e-bus/ - опция Програмируем модул WOLF BM-Solar Предназначен за настройка на соларните модули SM1 и SM2 Следене на реалните и настроени стойности на слънчевата инсталация LC-Display Контрол на достъпа чрез заключваща функция Диференциален термостат DT3 Широко приложение в слънчеви и отоплителни инсталации, в т.ч. камини с водни ризи (вижте примерни схеми на свързване в "Ръководството за потребителя" на продукта). Оборудван с два термодатчика LM335, един за бойлера и един за слънчевия колектор (камината). Няма ограничение за дължината на свързващите проводници на термодатчиците. Следи температурата на слънчевия колектор(камината) и на бойлера и при разлика от 2°С до 20°С (зададена от потенциометър) в полза на слънчевия колектор включва циркулационната помпа, до изравняване на двете температури. Когато температурата на слънчевия колектор(камината) е по-ниска от 40°С, работата на помпата не е разрешена. Управлява работата на ел.нагревателите на бойлера (или смесителен вентил), като ги включва при температурата на слънчевият панел по-ниска от 40°С и респективно изключва при по-висока температура от 40°С. Диференциален термостат DT3.1 Управлява работата на циркулационната помпа в отоплителният кръг между соларния панел и бойлера в зависимост от диференциалната разлика между техните температури. Окомплектован с два температурни датчици Pt1000 (-50° до +200°C) Наблюдава следните параметри: зададена и действителна температура на панела и бойлера. зададена температура в бойлера, до която той може нормално да се загрее от соларните панели. критична, максимално допустима температура в бойлера. максимално допустима температура на соларния панел. температура на размразяване на соларния панел. минимална температура в бойлера.
4 5