Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ВВР ООД  itemprop=

БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ВВР ООД

Фирмите ни проектират и строят до ключ в Република България и Република Германия.
БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ВВР ООД КОРЕКТНОСТ, КАЧЕСТВО, ПАРТНЬОРСТВО ОТ НАЧАЛОТО ДО УСПЕХА Фирмите ни проектират и строят до ключ в Република България и Република Германия. Република България - тематичен опис: - болници и болнични заведения - медицински центрове - офиси - лаборатории - банкови сгради - бензиностанции - газостанции - търговски комплекси - обществени и жилищни сгради - хотелски комплекси - промишлени сгради Република Германия - тематичен опис - груб строеж: - многофамилни жилищни сгради - еднофамилни жилищни сгради Фирмите ни проектират и произвеждат алуминиева дограма и изпълняват всички видове строителство: - алуминиева дограма - РVС и линулеумни настилки и хомогенни и хетерогенни облицовки, термозаварени, износоустойчиви, негорими, резистентни на химични продукти - конзолни източници - система DRÄGER за медицински газове и ел. захранване - сухо строителство - системи KNAUF - сигнално - охранителни системи - пожароизвестяване - отоплителни системи - вентилационни системи - климатични инсталации - окачени тавани - остъклени фасади - компютърни мрежи - озеленяване - плувни басеини с пречиствателни станции - обезмъглителни инсталации - автоматизирани напоителни системи - каменни облицовки и настилки Нашите ръководители и специалисти са високо квалифицирани. Притежават достатъчно голям организационен и технологичен опит, изграден при изпълнението на напрегнати строителни програми на фирмата като главен изпълнител в строителството със собствени екипи както и с подизпълнители за специфичните видове работа. Фирмите ни функционират и като подизпълнители за отделни видове работи. ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА • Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация за осъзнаване необходимостта от грижа за опазване на околната среда; • Спазване на приложимите изисквания, свързани с предмета на дейност на фирмата и аспектите на околната среда; • Производство на безопасни за околната среда продукти; • Управление на генерираните при изпълнение на основната дейност на фирмата отпадъци и осъзнат стремеж към повишаване на количествата оползотворени отпадъци; • Непрекъснат стремеж към намаляване на енергийните разходи и използваните природни ресурси; • Периодично оценяване за съответствие с приложимите изисквания по отношение на околната среда и подобряване на постигнатите показатели за резултатност и цялостно на системата за управление на околната среда. Ръководството на фирма на “Билд инженеринг ВВР” ООД е разгласило тези политики сред всички служители на организацията и изисква от тях непрекъсната работа за постигане на поставените глобални цели по опазване на околната среда при изпълнението на всички дейности.

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..