Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Никт Дрилинг ООД  itemprop=

Никт Дрилинг ООД

Сондажи за вода и проучване; Пилоти за укрепване на сгради и свлачища; Почистване на стари сондажи за вода; Поставяне на помпи и хидрофорни системи. Изграждане на изливни пилоти микропилоти и анкери. Геоложки проучвания за скално облицовъчни материали, инертни материали и въглища.
НИКТ ДРИЛИНГ ООД СОНДАЖИ ЗА ВОДА И ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ, ОБСЛУЖВАМЕ И ГР. ВАРНА И ГР. БУРГАС За нас : Фирма НИКТ Дрилинг ООД , извършва сондажни дейности в областа на: 1. Сондажи за вода, проучване за вода, разрешителни за водоползване и узаконяване. 2. Изграждане на изливни пилоти микропилоти и анкери. 3. Геоложки проучвания за скално облицовъчни материали, инертни материали и въглища. 4. Инженерно геоложки проучвания за нуждите на строителството 5. Лаболаторни изледвания и изпитания. 6. Геоложки доклади, хидрогеоложки доклади. 7. Полеви изпитания: SPT, пресиометрия, пакер и др. 8. Изграждане на ПИЕЗОМЕТРИ. 9. Наклонени и хоризонтални сондажи и циментация. 10. Ядкови сондажи, сондиране с диамант. 11. Укрепване на свлачища, срутища, сгради и съоръжения. 12. Мобилни Сондажни машини за труднодостъпни места. Фирма НИКТ ДРИЛИНГ ООД работи на територията на цялата страна. Инженерна и Хидрогеология : Проучвания на земната основа Оценка носимоспособността на земната основа за: - гражданско строителство - промишлено строителство - пътно строителство - хидротехническо строителство Оценка на устойчивостта на наклонени терени Проучване на свлачищни терени Изготвяне на инженерногеоложки доклади, съгласно действащата нормативна уредба на Република България. Пенетрационни изследвания Сондажи за вода : - Изгражда водоснабдителни сондажи и сондажи за вода. Максимална дълбочина 250м., с диаметър до ф 500мм.във всякакви терени. -Узаконяване на водовземни съоръжения. Разрешителни за водоползване. Извършваме сондажи за откриване на вода на всякакъв терен. Проблемът с водоснабдяването понякога е доста неприятен. В отдалечени райони сондажът е перфектният избор и ние сме тук, за да ви предложим разрешение на проблема. Работим с качествена техника, пробиваме земна и скална маса, сондираме дълбоко, където вероятността водата да е замърсена, е минимална. Геоложки доклади : Геоложки доклад изготвя и приема земната основа при строителство съгласно ЗУТ. Геоложки проучвания за: ветрогенератори, фотоволтайци, свлачища, срутища, кариери за облицовачен камък и др. лабораторни и полеви изпитания, геоложки доклади. #slider, #slider img, #slider1, #slider1 img { min-height:200px !important}

Никт Дрилинг ООД - отрасли:


Строителство, Изкопни Работи, Сондажи,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..