Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Хидроинженеринг ЕООД  itemprop=

Хидроинженеринг ЕООД

ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Велико Търново е на строителния пазар от 2005 година. Възможностите на Дружеството са изграждане на всички видове, хидротехническо строителство, високо строителство до ключ, строително ремонтни работи, хидроизолации, облицовки с гипс картон, фаянс и
Хидроинженеринг ЕООД ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Велико Търново е на строителния пазар от 2005 година. Възможностите на Дружеството са изграждане на всички видове || хидротехническо строителство || високо строителство до ключ || строително ремонтни работи || хидроизолации || облицовки с гипс картон ||  фаянс и теракот || стоманени покриви и покриване с всички видове покривни материали || ремонт на улици и тротоари ||  саниране на сгради || електро услуги || тенекеджийски работи || направа на шлайфбетон || топлоизолация на сгради || полагане на силиконови мазилки и други. Хидроинженеринг ЕООД Партньори || Изпълнени Обекти МРРБ София ПСПВ Йовковци Велико Търново Хидрострой АД София Довеждащ колектор от гр. Долна Оряховица до РПСОВ Община Г.Оряховица Изграждане и реконструкция ВиК мрежи и съоръжения С. Арбанаси главен клон I от РШ 39 до РШ 31 Софиястройпроект АД София Облицовка и корекция на отводнителен канал – с. Богданци, Общ. Главиница Стройгруп БГ ООД – гр. Хасково Водоснабдяване на гр. Антоново от яз. Ястребино Термопласт БГ – гр. София Ремонт на офис Алфа Банк – клон Велико Търново Ремонт на офис Алфа Банк – клон Казанлък Ремонт на офис Алфа Банк – клон Иван Вазов – гр. София Кметство с. Малки Чифлик Ремонт на детска площадка Ремонт на клуб на пенсионера и инвалида Консорциум – АБ АД гр. Хасково Водоснабдяване на гр. Антоново от яз. Ястребино Симона К – 2001 ЕООД – В. Търново Подобекти от търговски комплекс – В. Търново втори етап Община Лясковец Водопровод ул. В. Левски гр. Лясковец Основен ремонт на ул. Вихрен – гр. Лясковец Основен ремонт на ул. П. Караминчев – гр. Лясковец Ремонт и обновяване на ЦДГ Сладкопойна чучилига – с. Джулюница общ. Лясковец Мултиком 2000 ЕООД – В. Търново Реконструкция и преустройство на съществуваща газостанция в газстанция за пропан бутан и метан УПИ 24 кв. 16 – гр. В. Търново ИВА КОМЕРС ЕООД с. Джулюница Направа отводнителни решетки и благоустрояване на ул. Кирил и Методий и ул. Хр. Ботев по ПУП на с. Мерданя общ. Лясковец Мидзар ООД – гр. В. Търново Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот VII – 1236 кв.301 по плана на гр. В. Търново БЕА БИЛД ЕООД – гр. София Външно водопроводно захранване за ПИ № 103001 м. Саламатя в землището на с. Леденик общ. В. Търново ДАНМАР 66 ЕООД гр. Велико Търново Реконструкция на съществуваща жилищна сграда (бивше училище) с. Пчелище Община В. Търново Дипеста ООД Велико Търново Модулна газстанция към бензиностанция в УПИ IX – 94 кв.1 ЖК Чолаковци – гр. В. Търново БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ гр. София ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ на ПИ № 103001 по КВС на с. Леденик, Община Велико Търново  

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..