Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Машо ЕООД - Вижте още

Машо ЕООД

Производство и монтаж на електрически котли. Изграждане на отоплителни и слънчеви системи и инсталации, котелни стопанства, вътрешни ОиВ и ВиК инсталации. Машо ЕООД произвежда електрически котли с електронно управление от 6 до 60 kW, изпитани и сертифицирани в оторизирана лаборатория.
Машо ЕООДМашо ЕООД   Машо ЕООД


За нас:

Машо ЕООД

Машо ЕООД е регистрирана през 2006г., като приема дейността, активите и пасивите на ЕТ МАШО - Маленко Цанов. Като такава, фирмата вече е 17 години на бьлгарския пазар. Във фирмата работят в момента 13 човека.

Машо ЕООД произвежда електрически котли с електронно управление от 6 до 60 kW, изпитани и сертифицирани в оторизирана лаборатория.

Машо ЕООД изгражда:

  • вътрешни отоплителни инсталации съответно с медни , полиетиленови или черни газови тръби
  • вътрешни В и К инсталации
  • монтира и извършва пусково-наладъчни работи на нафтови, газови, електрически и котли с твърдо гориво
  • монтира и извършва пусково-наладъчни работи на слънчеви системи за топла вода
  • извършва ремонт на котелни стопанстваИнсталации:

 Машо ЕООД

Машо ЕООД изгражда вътрешни ОиВ и ВиК инсталации в жилищни, административни, стопански сгради и сгради със смесени функции.

Също така изграждаме слънчеви инсталации за топла вода. Изграждаме, ремонтираме и реконструираме котелни стопанства с котли на електрически ток,нафта, газ и твърдо гориво.


Извършваме и сервизна дейност.Слънчеви инсталации:

Машо ЕООД

При постоянно растящите цени на енергоносителите, слънчевите инсталации за топла вода и за отопление са особено актуални и необходими. Слънцето ежедневно излъчва големи количества енергия към Земята. Този безвреден за околната среда и безплатен енергиен източник може да се използва за отоплителни цели.


Може да се използва за затопляне на водата в плувни басейни. Възвращаемост на инвестициите към днешните цени на енергоносителите за 5 – 6 години.

Kотелно стопанство :

Машо ЕООД

Електрическите проточни котли и модули РМ представляват екологично чист и безшумен източник на топлина, прецизно управляван от електронно микрокомпютърно устройство.


С компактните си размери и надеждна работа тези уреди са изключително удобни за изграждане на системи за локално отопление на апартаменти, офиси, еднофамилни къщи и други обекти с повишени изисквания за комфорт и сигурно автоматично управление. За допълнително удобство и икономия на енергия е предвидена възможност за включване на седмичен програматор и управление на уредите по предварително зададена програма за подържане на желаната температура в помещенията.
Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..