Строителство Монтаж Търговия ЕООД  itemprop=

Строителство Монтаж Търговия ЕООД

Висококачествени ремонти на ПОКРИВИ, включващи хидроизолация на покрива, пренареждане на керемиди, тенекиджийски, бояджииски услуги и други. Ние гарантираме качеството на извършените от нас ремонти чрез използването на висококачествени материали на изгодни цени. Полагане на мушама и летви за всеки ред керемиди подмазване на капаци. Безплатна консултация и оценка Фиксирани цени 60 месеца писмена гаранция - Демонтаж и монтаж на олуци и водосточни тръби, обшивки, коминни обшивки, грундиране, кърпежни работи, полагане на хидроизолационнен материал - Топлоизолация /работа със собствено скеле/ Топлоизолационните листове се поставят от долу на горе. Така те стъпват плътно един върху друг, което е всъщност нормалният начин за полагане на топлоизолации в строителството. - Окачени тавани, преградни стени, изолация с гипсокартон - Електро услуги - Изграждане на ВиК и електро инсталации, радиатори, котли, климатици - Дърводелски услуги, производство на мебели по поръчка - Редене и циклене на паркет, циклене и лакиране на дюшеме - Отпадни води, отпушване на канали, строителство на септични ями - От малка поправка до голям ремонт Извършени строително-монтажни работи - Обекти: - Министерство на културата на Република България - Обект – национална опера и балет гр. софия - Министерство на културата на Република България - Обект – НационалноИсторически Музей - Министерство на труда и СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА България — обект: "Ремонт НА покривА НА сградата НА Министерство НА труда и СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА"; - Сьюз НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ — обект: "Ремонтни работи по сградите НА СБА в гр. СОФИЯ — Горубляне и гр. Нова ЗАГОРА"; - Минно-геоложки университет — СОФИЯ — обект: "Ремонтни работи по скатнии плоски покриви"; - ЗЛИ — ИХТИМАН — обект: "Ремонтни строително-монтажни работи в производствени цехове"; - Главбулгарстрой — СОФИЯ — обект "Реконструкция и модернизАция НА ЦУМ" (подизпълнител); 33 ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ СВЕТА СОФИЯ гр.София - Медицинска ПЕЧАТНА БАЗА АД. Гр.София и редица други с които дружеството подържа и днес традиционни коректни и етични отношения, базиранина взаимно увлжение и стремеж ЗА МАКСИМАЛНО ТОЧНА практическа реализация НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. AВТОРЕФЕРЕНЦИЯ "СМТ-2000 ЕООД е регистрирлно през 2005 година по фирмено дело Но 3837/2005г. нл СОФИЙСКИ грАДСКИ СЪД ОТ 05.06.2005 год дружеството е регистрирано по ЗАКОНА за Данък Добавена стойност. "СМТ-2000"ЕООД е строителна фирма с предмет на дейност строителни и строително-ремонтни работи и УСЛУГИ, направа на специални хидро, топло и антикорозийни ИЗОЛАЦИИ, химическа защита на метални и стоманобетонови конструкции. През периоаа на съществуването си дружеството с успех ИЗПЪЛНЯВА възложените МУ ЗАДАЧИ. ВСИЧКИ сключени договори са изпълнени в срок, при много добро качество и без забележки от страна на Възложителите. Основно ръководно НАЧАЛО в строително-монтажната и ремонтно-строителна дейност на фирмата е добрата и стегната оргднизация на работа, спазването на технологичната последователност на строителните процеси и точното прилагане НА ИЗИСКВАНИЯТА НА нормативната бАЗА в отрасъла, в резултат на което крайния продукт от НАШАТА дейност е в пълно съответствие не САМО С Правилата за изпълнение и приемане на строително-монтджните работи, но и с високите експлоатационни и художествено-естетически критерии на крайния потребител Фирмата поддържа постоянно назначен контингент от ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ кадри с богат опит в строителния отрасъл, като в ЗАВИСИМОСТ от трудоемкостта на възложения обект е в състояние да привлече допълнително необходимите трудови и ръководни ресурси. В механизирания парк на дружеството им НАЛИЧНИ Бордови КАМИОНИ, БАгер-универсал, бУС. Същите са собственост на "СМТ-2000" ЕООД и са в много добро техническо състояние. РЕФЕРЕНЦИЯ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ФНПП Ръководството на Факултета по начална и предучилищна педагогика При Софийския университет „Св.Климент Охридски" дава настоящата Референция на фирма СМТ-2000" ЕООД в уверение на това че, през 2008г. е извършен ремонт на санитарни възли. Всички възложени ремонтни работи бяха изпълнени в срок и с необходимото качество. Вече една година извършените ремонти са в гаранционен срок и до момента нямаме никакви рекламации към фирмата. Фирмата има създадена добра организация на работа и е коректна при Изпълнение на възложените им задачи. ПРЕПОРЪКА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Министерство на културата на Република България дава настоящата референция на строителна фирма „СМТ-2000" ЕООД за работата й като изпълнител на обект „Извършване на строително-монтажни работи за реконструкция и преустройство на сградата на Национална опера и балет", гр. София, бул. „Дондуков" № 30 на стойност 1 499 236 лв. с ДДС. Строително-ремонтните работи са изпълнени от „СМТ-2000" ЕООД качествено и в срок, в съответствие с договорните условия. Сътрудничеството с „СМТ-2000" ЕООД гарантира качество и коректност. РЕФЕРЕНЦИЯ 33 ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "СВЕТА СОФИЯ" Днез 30,07,2009гл се дава настоящата референция на фирма СМТ-2000 ЕООД за извършен ремон на санитарни възли боядисване на класни стаи и частичен ремонт на отоплителна инсталация инсталация в 33 ЕГ „Света София" за 50 000лв без ДДС фирма СМТ-2000 ЕООД Извърши качествено СМР и в срок. ПРЕПОРЪКА 33 езикова гимназия Настоящата препоръка се дава на фирма СМТ-2000 ЕООД на основание на това че, същата е извършила ремонт на училището боядисване на класни стаи ремонт на отопхлителна инсталация и частичен ремонт на покрив на обща стоиност от 50 000 лв. фирмата предаде извършените ремонтни деиности в много добро качество и в срок. За бъдеще ще я поканим за всяка наша СМР. ПРЕПОРЪКА "ТРУДОВО ЛЕЧЕБНО СТОПАНСТВО" ЕООД Трудово лечебно стопанство-ЕООД, дава настоящата препоръка на СМТ-2000 ЕООД София ",в уверение на това че.през 2008г. Е извършен ремонт на санитарни възли, вертикална планировка, покривни и бояджийски работи с високо качество, срок и спазва винаги договорните отношения. Дава се настоящата препоръка да послужи където е необходимо.