Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Аквафорс - Вижте още

Аквафорс

Аквафорс предлага специализирана противопожарна техника – всички видове пожарогасители, касети, шлангове, струйници, противопожарни хидранти и други, а също така и сервиз.
Пожарогасители

Фирма Аквафорс е лицензирана за осъществяване на дейност – „противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти”, „сервизно обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове” на територията на Република България.

Пожарогасители

Основната дейност на фирма “АКВАФОРС” е ориентирана към обслужване на клиентите за пълното пожарообезопасяване на обектите в следните насоки:

 • Предлага специализирана противопожарна техника - всички видове пожарогасители, касети, шлангове, струйници, противопожарни хидранти и други технически съоръжения. Сервизно обслужване.
 • Изготвя евакуационни схеми и план за действие на личния състав при пожар и авария.
 • Изготвя документация по Наредба Із-2377 от 15.09.2011г.за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
 • Предлага варианти и икономически целесъобразни решения за изпълнението на задължителните разпоредби и предписания на органите по ПБ, съгласно Наредба Із-1971 от 04.12.2009г. и Наредба Із-2377 от 15.09.2011г. на МВР.
 • Подготовка на обектите за успешно пожарогасене.
 • Провежда специализиран инструктаж на работници и служители, както и противопожарни тренировки за действие при пожар и аварии.
 • Пълен инженеринг при проучване, проектиране и изпълнение на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, както и тяхното абонаментно поддържане и сервиз, определени в чл.8, ал.1, т.2 от Наредба Із-2377 от 2011 г. на МВР и МРРБ.
 • Извършва проектиране и изпълнение на противопожарна защита с огнезащитни бои на стоманени конструкции, съгласно изискванията на противопожарните строително-технически норми.
 • Извършва противопожарна защита с огнезащитни състави на дървесина и текстил за постигане на определения клас на реакция на огън.

Продукти:

ПожарогасителиПожарогасители


 • Пожарогасители
 • Пожарни шлангове
 • Пожарни струйници
 • Пожарни касети и кутии за пожарогасители
 • Водовземателни стойки
 • Пожарни хидранти
 • Кранове


 • Съединители тип Щорц
 • Противопожарни одеала
 • Резервни части за пожарогасители
 • Автоаптечки и автотриъгълници
 • Указателни знаци
 • Пожарогасителни инсталации
 • Пожароизвестителни инсталации

Услуги:

Фирма " АКВАФОРС " ООД извършва:

Пожарогасители
 • Проектиране, изграждане, доставка и обслужване на kонвенционални и aдресируеми Пожароизвестителни системи
 • Проектиране, изграждане и обслужване на Спринклерни Системи;
 • Проектиране, изграждане и обслужване на Газови Гасителни Системи;
 • Проектиране, изграждане и обслужване на Системи за предотвратяване на пожара , защитавайки помещението, чрез редукция на кислорода;
 • Проектиране и изграждане на видеонаблюдение и контрол на достъпа;
 • Доставка, монтаж и обслужване на пожарогасители и пожарна техника и предлагане на технико-икономически решения за осигуряване на сигурността и пожарната безопасност на обектите;
 • Проектиране и изпълнение на огнезащита на метални и дървени конструкции;
 • Защита за трудногоримост на текстилни материали;
 • Изготвя всякакви схеми за евакуация;

Пожарогасители
www.aquaforce-bg.com

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..