ЙОЛАНИ - Вижте още

ЙОЛАНИ

Изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации и съоръжения до 1000V. Измерване на електрически и заземителни инсталации, изпитване на контур фаза-защитен проводник.
Електроизграждане ЙОЛАНИ
ЙОЛАНИ
Изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации и съоръжения до 1000V. Измерване на електрически и заземителни инсталации, изпитване на контур фаза-защитен проводник.
Електроизграждане ЙОЛАНИ

Електроизграждане до 1000V
Електроизграждане и поддръжка на електрически инсталации и мрежи до 1000V.

Електроизграждане ЙОЛАНИ

Изпитване на кабелни линии
Изпитване на кабелни линии до 1000V, откриване на повреди по тях и отстраняването им.

Електроизграждане ЙОЛАНИ

Инсталиране на дизел генератори
Инсталиране, поддръжка и мониторинг на дизел генератори.

Електроизграждане ЙОЛАНИ

Осигуряване на аварийно захранване
Осигуряване на аварийно захранване с дизел генератори с мощност 75кVА и 30кVА.

Електроизграждане ЙОЛАНИ

Отдаване под наем на дизел генератори
Отдаване под наем на дизел генератори с мощност от 75 кVА и 30 кVА.

Електроизграждане ЙОЛАНИ

Поддръжка на ел. мрежи и дизел генератори
Поддръжка на съоръжения средно напрежение до 20кV и дизел генератори 24/7.

Електроизграждане ЙОЛАНИ

СЕРВИЗ

Сервиз
Ремонт и профилактика на дизел генератори:ДВГ и алтернатор 380V
Основен ремонт на ДГ

Сервиз на място
Оглед на място
Периодична проверка и профилактика на ДГ
Мониторинг на механични и електрически параметри на дизелгенератора

Резервни части
Доставка на резервни части за дизелгенератори по заявка на клиента
Доставка на AVR платки и компоненти за генератори 380V

Електроизграждане ЙОЛАНИ