РДП ИНЖЕНЕРИНГ ООД  itemprop=

РДП ИНЖЕНЕРИНГ ООД

РДП Инженеринг ООД предлага инженеринг, проектиране и консултантски услуги на високо качество и оптимална цена.Създаваме технологични и инвестиционни проекти по специалности Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК за предприятия от хранителната промишлен
За нас: Създадохме „РДП Инженеринг” ООД / RDP ENGINEERING Ltd през 2008 година. Услугите които предлагаме са - Технологични и инвестиционни проекти за бизнеса и инженеринг. РДП Инженеринг” ООД / RDP ENGINEERING Ltd създава технологични и инвестиционни проекти. РДП Инженеринг” ООД / RDP ENGINEERING Ltd, работи от фаза от идейна до работна, по специалности Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК. Изграждаме проекти за предприятия от хранителната промишленост, включително и ферми за отглеждане на животни. Независимо дали искате да изградите ново предприятие, да разширите или реконструирате вече съществуващо, ние ще изработим технологичният и инвестиционният проект. Започваме с анализ на настоящата ситуация (предварително проучване), и се съобразяваме с вашите изисквания и ориентацията на бъдещото предприятие. На тази основа и спазвайки всички законови норми и хигиенни изисквания ние създаваме вашия нов инвестиционният проект. Проектите ни са съобразени и с изискванията за кандидатстване по европейски грантови схеми. Още: Мисия и Цели Да създадем и изградим компания, която да предлага в сферата на хранително вкусовата промишленост, инженерингови и консултантски услуги. КАК ГИ ПОСТИГАМЕ? Прилагаме интегриран подход към целия проект. Не разглеждаме проекта като сглобен от отделни парчета (технология, архитектура, кострукции, системи за качество и контрол). Разглеждаме проекта като едно цяло, изградено от съставните си части, които са в хармония. Така постигаме така наречената синергия. Предприятията са високоефективни, максимално използват ресурсите и отговарят на всички европейски изисквания и норми. Съзидателност и Иновативност. За нас работата е творчески процес. Освен, че използваме конвенционалните схеми, нашият екип генерира нови идеи и концепции. Така нашата постоянна креативност е изходна точка за иновациите, които предлагаме на нашите партньори и внедряваме в нашите обекти. Постоянство и Професионализъм Екипът ни се състои от опитни, отдадени на работата си професионалисти, чиито приоритет е предоставянето непрекъснато на висококачествени услуги на нашите клиенти. Услуги: Технологични проекти Инженеринг Системи за безопасност Системи за качество и контрол Консултации Одит www.rdpbg.com