Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..

КОНВО  itemprop=

КОНВО

СД КОНВО е фирма, занимаваща се с консултантска и проектантска дейност в областта на екологията и опазването на околната среда вече повече от 20 години. Ние сме екип от висококвалифицирани и опитни специалисти.
Бургас, к-с. Зорница, бл.72, ет.1, до хотел Фаворит

        КОНВО   СД "КОНВО" е фирма, занимаваща се с консултантска и проектантска дейност в областта на екологията и опазването на околната среда вече повече от 20 години. Ние сме екип от висококвалифицирани и опитни специалисти. Всеки от нас има определена сфера на познания и дейност, като по този начин осигуряваме на своите партньори и клиенти, висококачествени услуги във всяка област, имаща връзка с опазването на околната среда: химия, геология, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, климат, биологично разнообразие, почви, ландшафт, управление на отпадъци, технически науки, селско и горско стопанство, и др. КОНВО е фирма, постигнала през 20 годишната си работа в дейността високи екологични стандарти. Нашата цел е да продължим да се развиваме и да задържим високо качеството на обслужване като спечелим доверието и на нови клиенти и партньори. Напълно осъзнаваме отговорността, която носим към околната среда и бъдещите поколения. Ние ясно разбираме и дефинираме директното и индиректно въздействие, което чрез дейността си, оказваме на всички компоненти и фактори на околната среда. Стремим се да го минимизираме чрез икономически обосновани методи и средства.         Принципите, които следваме и не нарушаваме са:   • Да осигуряваме на своите клиенти правилно идентифициране, подреждане на приоритетите и управление на екологичния риск в подходящи срокове и на оптимална за това цена; • Да предлагаме конкретни, икономически и екологично обосновани, програми от практически, инвестиционни и организационни дейности за решаване на откритите проблеми в реално и дефинирано време; • Да предлагаме технически целесъобразни и икономически ефективни мероприятия за ликвидиране на вредните вещества или превръщането им в по-малко опасни; • Да управляваме своите дейности и дейностите на своите клиенти по екологосъобразен и икономически обоснован начин чрез въвеждане на добри практики за използване на суровините и енергията, и предлагане на методи за увеличаване на ефективността; • Да предлагаме решения за минимизиране на въздействието върху околната среда, а където е възможно за неговото пълно преустановяване; • Да намалим генерирането на отпадъци чрез намаляване на консумацията на суровини и разработване на ефективни процедури за тяхното управление; • Да прилагаме политика за повишаване осведомеността на всички заинтересовани страни и най-вече гражданското общество в процеса на опазване и възстановяване на околната среда.         Наши клиенти :     "Булес" Бургас "Петрол"АД - клон Бургас "Винекс" Славянци - с. Лозарево "Камбана" АД - гр. Бургас   "Черноморско Злато" - Поморие Млекоцентрала - Карнобат "Славянка" АД Бургас "Славянка" АД Созопол "Победа" Бургас

Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..