НИК - ПС ЕООД  itemprop=

НИК - ПС ЕООД

Лицензиран консултант от МРРБ за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор. Преустройства и промяна на предназначение на търговски и други обекти. Технически контрол по част "Конструктивна" - "Транспортно
Лицензиран консултант от МРРБ за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор. Преустройства и промяна на предназначение на търговски и други обекти. Технически контрол по част "Конструктивна" - "Транспортно строителство" . Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - секция "Транспортно строителство". Лицензиран оценител на недвижими имоти от Агенцията за приватизация.
4.4 5