Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Прая ЕООД   itemprop=

Прая ЕООД

Фирма Прая се занимава с проектиране на спринклерни инсталации, водопровод и канализация Предлагани услуги от фирмата: Проектиране на изцяло изчислени спринклерни системи Експертни становища, консултации и проектиране на: - водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, в съответствие с действащите нормативни изисквания;- автоматично пожарогасене (спринклерна и дренчерна инсталация), проектиране и изчисление съгласно действащи нормативи БДС EN 12845, CEA , VDS и NFPA. Разработване на проекти за автоматично пожарогасене на административни и производствени сгради, складове, високи стелажи и логистични центрове. Проектиране на резервоари, помпени станции, водоснабдяване с използване на атмосферни води, пречистване на питейни и отпадни води, дренажни отводнителни системи. Проверка на проекти и изчисления за спринклерни инсталации. Наши проекти: Административна сграда с телевизионни студия на Болкан Нюз КорпорейшънПроектите включват:- Напълно разделни водопроводни и канализационни системи;- Събиране на дъждовните води от тераси и покриви в технически резервоар за дъждовни води;- Използване на дъждовните води за тоалетни, за поливане на озеленени покриви и тераси, за вода за охладителните кули;- Сградна помпена водопроводна мрежа за питейни нужди и за противопожарни нужди;- Водни и с предварително действие спринклерни инсталации;- Дренчерна инсталация;- Резервоар за питейни и противопожарни нужди. Завод за производство на пластмасови тръби Пайплайф, гр. БотевградПроектите включват:- Сградни и площадкови ВК мрежи;- Резервоар за технически води;- Дренажни системи;- Спринклерна инсталация. Вижте всички наши проекти и клиенти »

Прая ЕООД - отрасли:


ВИК, Противопожарна Техника,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..