Микс Консултинг Груп АД  itemprop=

Микс Консултинг Груп АД

Управление на инвестиционни проекти (Проект мениджмънт) чрез предоставяне на инженер–консултантски услуги
Пловдив, ул. Капитан Райчо №56, Търговски център GRAND, ет. 5, офис 6;

Управление на инвестиционни проекти (Проект мениджмънт) чрез предоставяне на инженер–консултантски услуги в ПРОЕКТИРАНЕТО и СТРОИТЕЛСТВОТО съобразно принципите на ФИДИК (Международна федерация на инженерите - консултанти) – цялостно планиране, координиране и контрол на всички фази и етапи на инвестиционния процес – проучване и проектиране, бюджетиране, строителство, въвеждане на обекта в експлоатация и крайна (финансова) реализация на Проекта. Основната цел, която може да се постигне е: - Реализиране на пълния обем на Инвестиционния проект при чувствително намаляване и оптимизиране на разходите и в рамките на запланувания срок! Създадена през 1990 г. като СД "МИКС - РХ" от инж. Румен Георгиев Хорев, фирмата преминава през няколко трансформации докато през 2007 г. окончателно се преструктурира и преобразува в акционерно дружество МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП АД. Персоналът на фирмата наброява над 50 души висококвалифицирани специалисти (архитекти, инженери и икономисти), притежаващи нужния ценз и техническа правоспособност.
5 1