Дедал ЕООД  itemprop=

Дедал ЕООД

Строителен надзор. Инженерни услуги. Координатори по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране и изпълнение на СМР
София, ул. Гео Милев 132, офис 20

Строителен надзор. Инженерни услуги. Координатори по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране и изпълнение на СМР. Управленско консултиране. Геодезически услуги. Служба по трудова медицина.