Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Химкомплект Инженеринг АД  itemprop=

Химкомплект Инженеринг АД

Водеща фирма в областта на промишления инженеринг
Водеща фирма в областта на промишления инженеринг, сертификат по ISO 9001:2000. Дейности в следните направления: ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ - управление на инвестиционния процес, прединвестиционни и обемно-устройствени проучвания, идейно, техническо и работно проектиране, разработване на техничесик задания и тръжна документация, технически и авторски надзор, координация на строителния процес до въвеждане в експлоатация. КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ съгласно ЗУТ чл.166 ал.1 -оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор /лиценз № 000024/18.05.2004 от МРРБ. ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪР - създаване на кадастър и извършване на геодезически измервания. МАРКЕТИНГ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - маркетингови проучвания и анализи. Търговско представителство, доставка на оборудване, резервни части, консумативи и материали от реномирани чуждестранни и български фирми. ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ - ОВОС УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Химкомплект Инженеринг АД - отрасли:


Строителство, Инженеринг,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..