Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Кa Консулт 04  itemprop=

Кa Консулт 04

Фирма КА КОНСУЛТ - 04 ООД е с предмет на дейност: Консултантска дейност и строителен надзор в областта на строителството, консултантска дейност в областта на счетоводството, данъците и правото; Извършва обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители. Фирмата работи с 54
Подробни икономически изчисления Детайлно описание на състоянието на сграда Подробни енергийни изчисления За Нас Фирма КА КОНСУЛТ - 04 ООД е създадена през март 2004г. с предмет на дейност: Консултантска дейност и строителен надзор в областта на строителството, консултантска дейност в областта на счетоводството, данъците и правото. Извършва обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители. Фирмата работи с 54 високо квалифицирани специалисти - архитекти и инженери, повечето със стаж над 15 години, отлично познаващи и използващи нормативните бази, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на строителния надзор, което гарантира добро качество на извършените услуги. При осъществяване на консултантската дейност специалистите оказват съдействие на Възложителите за оформяне за съгласуване на необходимата документация с експлоатационните и контролни органи. Проектиране При проектирането : Фирмата изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проектната документация.  Съгласуване на проектната документация с експлотационните и контролни органи и получаване на "Разрешение за строеж" Стрителство При строителството : законосъобразно започване на строежа; пълнота при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти; контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството; опазване на околната среда; недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството; проверка и изискване за влагане на качествени строителни материали и изделия; изпълнение на строително монтажните работи, съобразно изискванията; годност на строежа за въвеждане в експлоатация. Консултации При Консултирането : По проблемите на ЗУТ По проблемите на издаване Разрешение за ползване По правни проблеми на строителството

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..