Производство на хляб и тестени изделия.

Средно училище.

Крумовград
Фирмата добива и обработва скално-облицовъчни материали от риолито-андезитова туфа - КУЛА - / Бежов риолитов туф с кафяви нишки./ , ФЛОРА - / Зеленикав риолитов туф с мозаечен цвят./ и ГНАЙС.

Крумовград
Производител на метални легла за тапицерската и мебелната промишленост.

Крумовград
Общинска болница Живот +  е многопрофилно здравно заведение за активно лечение.

Крумовград
настилки и облицовки

Крумовград
Продажба на лекарства и медицински консумативи.

Крумовград
ЕТ"Асен Чолаков" извършва пътнически и туристически транспорт на територията на страната.