Крумовград
Парфюмерия и козметика - производство

Крумовград
Фирма БУЛСЛЕЙТ ООД се занимава с добив и обработка на скално - облицовачни материали предимно бежов и зеленикав риолитов туф. Материалите се предлагат както в стандартни размери, така и по спецификация на клиента.

Предучилищно и основно образование

Крумовград
Всичко от гнайс, гнайсови плочи, настилка, облицовка, стъпала, первази.

Крумовград
Средно общо образование

Крумовград
Общинска болница Живот +  е многопрофилно здравно заведение за активно лечение.

Крумовград
Производител на метални легла за тапицерската и мебелната промишленост.

Крумовград
Фирмата добива и обработва скално-облицовъчни материали от риолито-андезитова туфа - КУЛА - / Бежов риолитов туф с кафяви нишки./ , ФЛОРА - / Зеленикав риолитов туф с мозаечен цвят./ и ГНАЙС.

Крумовград
Магазини за хранителни стоки - супермаркети, хипермаркети