Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Талас и Акра ООД  itemprop=

Талас и Акра ООД

С най-голямо удоволствие Ви представяме фирмите "Айгер-Таласакра" ООД и "Талас и Акра" ООД. "Талас и Акра" ООД е фирма за Строителство и Архитектура. "Айгер-Таласакра" ООД е фирма за Независим Надзор в проектирането и строителството.
Бургас, ул. Фердинандова 104, ет. 1

За Нас С най-голямо удоволствие Ви представяме фирмите "Айгер-Таласакра" ООД и "Талас и Акра" ООД, наследнички на известните вече фирми за архитектура, строителство и строителен надзор "Таласакра" ООД и "Талас" ООД. "Айгер-Таласакра" ООД е фирма за Независим Надзор в проектирането и строителството "Талас и Акра" ООД е фирма за Строителство и Архитектура Независим Строителен Надзор Дружеството за надзорната дейност в проектирането и строителството е основано през 1999 г. под името "Таласакра" ООД, а през 2007-ма година е преструктурирано и преименувано в "Айгер-Таласакра" ООД. "Айгер-Таласакра" ООД има издаден Лиценз № ЛК-589/08.10.2007 за извършване на консултантска дейност по смисъла на чл.166 ал.2 от ЗУТ и е акредитирана да: извършва оценкa на съответствието на инвестиционни проекти, касаещи строителни обекти от първа до пета категория упражнява строителен надзор на строежи от първа до пета категория Надзор в строителството Надзор в проектирането Съставяне на всички необходими актове и протоколи Периодичен контрол по изпълнението на строежа Съставяне на окончателен доклад преглед на проектната документация по отделните части подпечатване на всички части на проекта с фирмен печат изготвяне на доклад за оценка на съответствието Независим Строителен Надзор “Айгер-Таласакра” ООД формира своите надзорни екипи съобразно вида на строителните обекти и изпълнява своите услуги и задължения посредством подбор между специалисти – сътрудници разполагащи с богат трудов опит и с доказани умения. Със задоволство заявяваме, че нямаме наложени никакви санкции за допуснати пропуски. През своята 10 годишна дейност фирмата има въведени в експлоатация над 70 обекта от различен характер. Ето защо “Айгер-Таласакра” ООД с гордост би станала Ваш доверен, стабилен и надежден партньор при реализирането на вашите вдъхновяващи и амбициозни проекти. Архитектура и Проектиране На второ място в листата на услугите, но не и на последно са архитектурното и цялостно строително проектиране. Всеки желаещ да си поръча изготвянето на архитектурен проект или цялостен строителен проект може да го направи директно на тел. 056/ 960 387 или в офиса на фирмата на ул. "Патриарх Евтимий" 13, гр.Бургас (в района на стария съд) Строителство Всякакви видове строителни ремонти при най-изгодни условия - бързина, качество и ниска цена. Строителна фирма "Талас и Акра" ООД е редовен член на Камарата на Строителите в България. Регистрирана е с Удостоверение №30204/01.07.2009 г. и може да изпълнява строежи от трета до пета категория, а така също и СМР от пета група. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 за дейностите проектиране, промишлено и гражданско строителство и вертикална планировка. Предлаганите от нас строителни услуги включват: високо строителство - груб строеж и довършителни работи; ремонт (вътрешен и външен) и преустройство на сгради; ремонт, подмяна и изграждане на покривни конструкции; хидроизолации; изграждане на вертикална планировка; Строителство През последните 15 години фирмата има построени десетки сгради - жилищни кооперации, хотели, вилни селища, сгради със смесено предназначение, промишлени цехове и др. Фирмата ни бе избрана за изпълнител по някои проекти за ремонт и реконструкция на сгради по програма "Красива България", като: Археологически музей, гр. Созопол Драматичен театър "Адриана Будевска", гр. Бургас Сградата на Старата поща, гр. Бургас В областта на строителството фирмата има за главна цел качеството при изгодни за клиентите финансови условия, спазвайки поетите срокове и задължения."Талас и Акра" ООД извършва строителни дейности срещу възлагане и срещу обезщетение. Енергийна Ефективност Енергийно обследване, проектиране и сертифициране на сгради. Консултантска дейност. "Таласакра" ЕООД осъществява дейности в областта на енергийната ефективност. Фирмата е вписана в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгл. чл.23, ал.4 от Закона за енергийната ефективност, за което имаме издадено Удостоверение №167/10.08.2009 г. от АЕЕ. Разполагаме с най-модерното и прецизно измервателно оборудване. При нас работят утвърдени специалисти в областта на строителството и проектирането, които през последните години са придобили допълнителна квалификация, необходима за извършване на дейности в областта на енергийната ефективност, съобразно последните нормативни изисквания. Основните услуги, които предлагаме са: Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по енергийна ефективност Изготвяне на Енергийни паспорти Сертифициране Обследване на съществуващи и нови сгради по енергийна ефективност Фирмата извършва обследване и сертифициране за енергийна ефективност на хотели, като след получаване на съответния сертификат могат да бъдат освободени от данък сгради за 3/5/ или 5/10/ години www.talas-akra.com

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..