Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Геостабил ООД - Вижте още

Геостабил ООД

Изпълнение на инжекционни микропилоти по системата на хидроразрив с цел укрепване на земната основа на съществуващи вече изградени сгради или на строителството на нови такива. Инжекционни работи по водопритока към подземни мини и хидротехн.
София, кв. Младост 4, бл. 422, вх. Б, ет. 4, ап. 28

Геостабил СД

Изпълнение на инжекционни микропилоти по системата на хидроразлив с цел укрепване на земната основа на съществуващи вече изградени сгради или на строителството на нови такива.

ЗА ФИРМАТА:

Геостабил ООД проучва, проектира и изпълнява специални технологии за извършване на:

Геостабил СД
 • заздравяване на земната основа преди и след извършване на архитектурно-строителни работи;
 • инжекционни микропилоти (висящи и опорни) изграждани в режим на хидроразрив;
 • укрепване подови плочи,строени върху неуплътнени насипи;
 • подземно градско и минно строителство в сложни инженерногеоложки и хидрогеоложки условия;
 • инжекционни противофилтрационни завеси;
 • водонепропускливи прегради;
 • укрепване на свлачища и срутища;
 • укрепване частни къщи и вили;
 • хидроизолация на подземни съоръжения, плувни басейни, водни резервоари и други, за които НИЕ имаме квалификацирани специалисти и работници, машини и съоръжения за извършване на посочените видове работи.

ТЕХНОЛОГИЯ:

Създадената от Геостабил ООД технология за укрепване на земната основа с инжекционни микропилоти изграждани в режим на хидроразрив има широко приложение в строителството

Геостабил СД Технологията осигурява:

 • нормална работа в стеснени пространства и трудно достъпни участъци, характерни за населени места;
 • минимално влияе върху експлоатацията на обекта, като максимално се съвместява с режима на производствения процес и не изисква неговото спиране;
 • не нарушава равновесието на земната основа;
 • не създава сеизмични натоварвания;
 • повишава физико-механичните показатели на земната основа;
 • запазва естественото състояние на околната среда

Геостабил СД Инжекционният микропилот ИМП представлява стоманена безшевна тръба с диаметър 44 – 48 мм и дебелина на стената 3.5 – 4.0 мм, която през определени интервали е перфорирана, като върху отворите е наденат гумен маншет (фиг. 1).

ИМП се монтира в сондажи, прокарани по определена схема, съобразена с конкретния случай (фиг. 2). Пространството между тръбите и сондажа се запълва със специален разтвор.

След определено време през отворите на интервалите се нагнетява разтвор в режим на хидроразрив, който прониква в слабите места на земната основа като я уплътнява и подобрява физико-механичните и качества. Изгражда се една армирана земна основа.

Сондажите се прокарват със сонди от типа на “PIXI”; “ROTENBEGER” или други подобни. Разтвора е на база цимент. Той се приготвя в циклонни или турболентни бъркалки и се нагнетява с помпи от типа на „Hany”, “Craelius” или други.


Геостабил ООД

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..