Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Консултантска къща Амрита  itemprop=

Консултантска къща Амрита

Предметът на дейност на фирмата е консултантска, проектантска, маркетингова, инженерингова, научно-изследователска и внедрителска дейност в областта на строителството, извършване оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия и интелекту
София, кв. Лозенец, ул. Йоан Екзарх 50

Предметът на дейност на фирмата еконсултантска, проектантска, маркетингова, инженерингова, научно-изследователска и внедрителска дейност в областта на строителството, извършване оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия и интелектуална собственост.  За по-голяма оперативност в страната "Амрита" работи с подизпълнители във всеки град от страната. Управител на фирмата е инж. Веселина Генева Квалификация: Висше техническо образование - специалност “Промишленно и гражданско строителство”; 7 години стаж като проектант; 6 години стаж като организатор проектиране и инвеститор; От 1994 г. е Изпълнителен директор на Асоциацията на Българските Оценители; Преподавател в курсовете за оценители на недвижими имоти организирани от АБО; Преподавател в свободен факултет специалност “Управление на земи и имоти” към Университет по Архитектура, Стройтелство и Геодезия. За периода 1994 до момента банките и финансовите институции, с които фирмата работи са: Агенция за приватизация; Министерства на: Регионалното развитие и благоустройството, Здравеопазването, Икономиката, Транспорта и съобщенията, Земеделието; Общини, с които фирмата е работила: Столична община, Община Пазарджик, Община Габрово, Община Нова Загора; Банки: "ОББ" АД, София; "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД; "Банка ДСК" АД; ''МКБ Юнионбанк" АД, София; "Инвестбанк" АД; "Пиреос банск"; "СИБАНК" АД; “Емпорики банк България” ЕАД, София; “Алфа банк” АД; ТБ “Алианц” АД; “Райфайзен банк България” АД, София; "НЛБ БАНК"; “DBank” АД, София (Демир банк); Хипо Алпе Адрия Лизинг; ПИРЕОС ЛИЗИНГ; Частни български и чужди възложители. Услуги Нужно ви е да знаете колко струва вашето имущество? Необходимо ви е документално потвърждение на неговата стойност? Компетентният отговор на тези въпроси може сериозно да увеличи вашия шанс за успех при: Покупко-продажба на недвижимо имущество Кредитиране при залог на имущество Застраховане на имущество Разработка на технико-икономическа обосновка Реорганизация и ликвидация Ние извършваме: Оценки на недвижими имоти Оценки на цели предприятия Оценки на машини и съоръжения Оценки на права на интелектуалната и индустриална собственост Оценка на произведения на изкуствата, антиквариат, скъпоценности и др. Изработване на бизнесплан Изготвяне на организационен анализ Предпроектни проучвания Работни проекти Оценките се извършват от висококвалифицирани изпълнители с богат опит в областта. Оценяване на активи Недвижими имоти Машини и съоръжения Оценка на произведения на изкуството Оценка на скъпоценни камъни Права на интелектуалната и индустриалната собственост Оценяване на търговски дружества Акции Дялове Пакети от акции Финансови и инвестиционни анализи Изготвяне на финансови и инвестиционни анализи за оценка състоянието на търговски дружества Оценка на ефективността на инвестиционни проекти Маркетингови проучвания и анализи Изготвяне на бизнесплан     

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..