НО НЕЙМ АРХ - Вижте още

НО НЕЙМ АРХ

Архитектурно студио НО НЕЙМ АРХ се занимава с проектиране и авторски надзор на жилищни, обществени и промишлени сгради; енергийна ефективност, устойчиво строителство; цялостни интериорни и дизайнерски решения; консултантска дейност.
София, ул. Христо Вакарелски 1, партер

НО НЕЙМ АРХ
НО НЕЙМ АРХ
Архитектурно студио НО НЕЙМ АРХ се занимава с проектиране и авторски надзор на жилищни, обществени и промишлени сгради; енергийна ефективност, устойчиво строителство; цялостни интериорни и дизайнерски решения; консултантска дейност.

НО НЕЙМ АРХ
      За нас:
Архитектурно студио НО НЕЙМ АРХ, на базата на дългогодишния си опит в проектирането, предлага услуги с най-високо качество в областта на архитектурата и дизайна.

Услугите, които предлагаме:
    НО НЕЙМ АРХ
  • проектиране на сгради във всичките им нужни фази и проекти
  • пълен инжинеринг на проекти - сгради, интериори и дизайн продукти
  • енергоефективност
  • природосъобразност на строителството
  • консултации и всякакъв вид помощ при покупка на недвижим имот
  • площо и ценообразуване на обекти
Архитекти - арх. Людмила Пенчева, арх. Мила Желева
Инженери - инж. Анелиа Йорданова, инж. Мирослав Атанасов

Дейността ни обхваща всички фази на проектирането, предпроектни проучвания и консултации, изработване на идейна, техническа и работна проектна документация.

За качественото изпълнение на проектите извършваме авторски надзор по време на строителството. Оказваме съдействие при изготвянето на тръжната документация, подбора на главен изпълнител, подизпълнители и доставчици.

Архитектурно студио НО НЕЙМ АРХ работи с висококвалифициран екип от професионалисти, архитекти и инженери с дългогодишен опит и широки познания в сферата на проектирането.
НО НЕЙМ АРХ
Архитектурно студио НО НЕЙМ АРХ обръща внимание на всеки детайл! Професионален екип, който може да предостави нещо различно за всеки вкус и да задоволи напълно Вашите изисквания в сферата на архитектурата, строителството и дизайна.
НО НЕЙМ АРХНО НЕЙМ АРХНО НЕЙМ АРХНО НЕЙМ АРХ
      www.nonamearch.com
5 1