Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

МАГ ПРОЕКТ  itemprop=

МАГ ПРОЕКТ

Проектиране - Ние ще Ви предложим различни конструктивни решения, отговарящи на архитектурната идея. Ще направим и сравнителна оценка на вариантите с цел реализиране на оптимална,ефективна и икономична конструкция. Нашият екип от проектанти е специализиран в изготвянето на инвестиционни
Бургас, ул.Асен Златаров 37

МАГ Проект е проектантско бюро от строителни инженери. Ние работим с утвърдени архитекти и инженери от всички специалности, и можем да изготвим за Вас както проект по част „Конструкции”, така и проектна документация от всички части. Екипът ни е готов да Ви предостави изгодно, функционално и качествено решение за проекта на Вашата къща, жилищна сграда, офис сграда или съоръжение. Ние ще ви предложим още: Пълна проектна документация Точно спазени срокове Оптимални инвестиционни разходи Пълно съдействие и авторски надзор в процеса на строителството. Отговорност, прецизност, коректност. МАГ Проект използва съвременен лицензиран софтуер. Ние осигуряваме на своите клиенти краен продукт, съобразен с техните специфични изисквания и отговарящ на действащите нормативни документи. Проектантска дейност Нашият екип от проектанти е специализиран в изготвянето на инвестиционни проекти по част “Конструкции”. Изготвяме идейни и работни проекти в областта на: Стоманобетонни конструкции (къщи , жилищни сгради ,хотели,офис сгради) Комбинирани, стомано-стоманобетонни конструкции. Стоманени конструкции (халета и др.) Дървени конструкции (къщи, беседки) Изготвяме проекти и за: Подпорни стени и укрепване на изкопи Огради Басейни Усилване на плочи, греди, колони, фундаменти Конструктивно становище и експертизи Сеизмично усилване на съществуваща сграда Сеизмичен анализ и сеизмично оценяване Нашият екип конструктори ще Ви помогне и в случай че желаете: Да обновите стара сграда като я разширите, преустроите и надстроите, Да получите консултация относно дефекти в сградата, която обитавате, предстои да купите или вече сте купили и желаете да ремонтирате или преустроите, Да направите ремонт или преустройство в жилището си, при който искате да обедините два етажа, да отворите нови врати, да приобщите балкон, да смените предназначението на помещенията и др. Да ремонтирате или подмените дървената покривна конструкция на Вашата сграда. Да бъдат прегледани обстойно конструктивни проекти с цел оптимизиране и намаляване на разходите по тяхното осъществяване. Проектираме обекти както за Област Бургас, така и за цялата страна. Инвеститорски контрол: Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на проекта и е гарант, че работната сила, материалните и финансови средства ще се използват рационално. Ние ще предотвратим излишни разходи по осъществяването на Вашия проект и стриктно ще следим за качеството на извършените строително-монтажни работи. Ние ще установим навреме непълноти или неточности в проектите и техническите спецификации и съответно ще предложим допълнения и корекции за отстраняването им. Тази длъжност е свързана с осигуряването на посредничество с проектанти, обектови ръководства, общински технически служби и държавните контролни органи, както и с провеждането на оперативки с всички участници в строителните работи. Авторски надзор За да няма отклонения на реализацията от идейния проект е необходим авторски надзор. Авторския надзор гарантира точното изпълнение на проекта, което се изразява в непрекъсната комуникация на специалисти от нашия екип с лицата, извършващи строително-монтажните дейности. Когато се налага ние ще помогнем за разясняване на проекта и по необходимост ще нанесем корекции, които не рефлектират върху архитектурата. Освен проектираните от нас обекти извършваме и авторски надзор на чужди проекти. Изготвяне на количествени сметки: Количествени сметки по видове работи се съставят по преценка на Възложителя и са основна база за изготвяне на оферти от изпълнители и доставчици.Могат да бъдат пълни,само за груб строеж или частични. Изготвяне на ”План за безопасност и здраве” : План за безопасност и здраве, се разработва в съответствие с изискванията на чл. 9 от Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни дейности. ПБЗ се изготвя според разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Чертожни услуги: Предлагаме бързо и качествено изчертаване на чертежи по част „Конструкции” след представяне на необходимите изходни данни. Строителна дейност: На своите клиенти предлагаме директни контакти със строителни фирми за изпълнение на груб строеж и довършителни работи, както за проектираните от нас сгради, така и за такива проектирани от други колективи. Наши партньори в сферата на строителството са утвърдени в бранша фирми, с гъвкава ценова политика и високо качество на изпълнение на строежите.

МАГ ПРОЕКТ - отрасли:


Инженеринг,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..