Архитект Таня Георгиева | Архитект Враца, паспорт, паспортизация

Архитект Таня Георгиева - Вижте още

Архитект Таня Георгиева

Архитектурно проектиране за всички видове сгради, разработено в според действащите закони, наредби и нормативи в областта на строителството и архитектурното проектиране. Извършва се заснемане на сградата - вземат се мерки на помещенията и координати спрямо плана. Паспортизация на сгради.
архитект Таня Георгиеваархитект Таня Георгиева
архитект Таня Георгиева
Архитектурно проектиране за всички видове сгради, разработено в според действащите закони, наредби и нормативи в областта на строителството и архитектурното проектиране.

Проектантски услуги

 • Изготвяне на Архитектурни проекти.
 • Изготвяне на интериорни проекти.
 • Изготвяне на цялостни инвестиционни проекти.
 • Консултантски услуги
 • Визуализации, компютърни анимации, макети и др.
архитект Таня Георгиева

Архитектурни проекти за:

архитект Таня Георгиева
 • Ремонти
 • Преустройства
 • Промяна На Предназначения
 • Делби На Сгради
 • Фасадни Оформления
 • Благоустройства

Извършва се заснемане на сградата - вземат се мерки на помещенията и координати спрямо плана. Заснемане може да не се прави, ако са налични актуални чертежи, по които е изпълнена сградата. В този случай се прави само проверка за верността им.

архитект Таня Георгиева
4.3 3