Геодезия - Кадастър - Проектиране  itemprop=

Геодезия - Кадастър - Проектиране

Екипът на фирмата е съставен от инженери с правоспособност да извършват дейности свързани с инвестиционното проектиране. Притежаващи сертификати от Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране, за дейности по част: Геодезия, Транспортно Строителство, План Регулация.
Екипът на фирмата е съставен от инженери с правоспособност да извършват дейности свързани с инвестиционното проектиране. Притежаващи сертификати от Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране, за дейности по част: Геодезия, Транспортно Строителство, План Регулация.

Офиси на Геодезия - Кадастър - Проектиране

Геодезия - Кадастър - Проектиране

Геодезия - Кадастър - Проектиране

Бързи и точни геодезически услуги на Изгодни цени !!!
Ихтиман, Парчевич 23

0889 772 411
4.9 10