Екопойнт - Вижте още

Екопойнт

Ние сме специализирани в дейности с извозване и рециклиране на отпадъци, изготвяне на аварийни планове, консултации по Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда.
Екопойнт

Ecopoint е специализиран сайт за дейности с отпадъци, изготвяне на аварийни планове, консултации по Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда.

Дейностите с отпадъци се обслужва от Екома ЕООД. Дружеството е специализирано да транспортира, събира и извършва дейности с отпадъци. Фирмата притежава разрешителни от РИОСВ -София и РИОСВ-Перник. Регистрационен документ с № 12-РД-872-03/ 03.08.2016 г. издадено то РИОСВ-София и разрешително № 16-ДО-148-05 издадено от РИОСВ-Перник

Икоинж ЕООД изготвя аварийни планове. На основание Закона за защита при бедствия е необходимо всяко предприятие да изготви такъв план. Нашите експерти са на разположение за консултации и изготвянето на аварийния план.

Също така Икоинж ЕООД експертно изготвя Класификации на площадки за висок и нисък рисков потенциал.Класификацията се извършва за висок и нисък рисков потенциал.

Нови обекти, които ще бъдат изграждани, като промишлени съоръжения, офиси, къщи за гости, селскостопански съоръжения и други типове предприятия/съоръжения, е нужно да бъде извършена преценка по ОВОС. Ние изготвяме заявления за преценка по ОВОС и последващо насочване за действията след решението от компетентният орган.

Еколаб 2018 ООД
анализира химични вещества. Фирмата притежава инфрачервен спектрофотометър за анализ на химични вещества с ясен и неясен състав. Извършва замервания за живак във въздух и вода.

Услуги:

Екопойнт
Екопойнт

Екопойнт
Екопойнт

Екопойнт
Екопойнт

Екопойнт
Екопойнт


www.ecopoint.bg

5 1