Пътни строежи АД  itemprop=

Пътни строежи АД

Строителство на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях;
Пловдив, ул. Христо Г. Данов №22

- Строителство на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях; - Рехабилитация на пътища от държавната и общинска пътна мрежа; - Производство на бетонни смеси и циментови разтвори; - Производство на инертни материали; - Изпитване и анализ на суровини и материали; - Производство на асфалтови смеси.
5 1