Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Евгений Русев  itemprop=

Евгений Русев

Фирма Евгений Русев е основана през 1991 г. и работи изцяло в областта на противопожарното обезопасяване. Дългогодишен доказан професионалист! експертизи за пожарообезопасяване на обекти, производства и технологии;методика за определяне на риска от възникване на пожари;
Може да ни откриете и в град Плевен на адрес ул. "Георги Бенковски" 4 Фирма ЕТ "Евгений Русев" е основана през 1991 г. и работи изцяло в областта на противопожарното обезопасяване. Чрез свои дългогодишни доказани професионалисти е обхванала следните основни направления: Експертна дейност: експертизи за пожарообезопасяване на обекти, производства и технологии; методика за определяне на риска от възникване на пожари; методика за определяне на риска от възникване на щети вследствие от възникнали пожари; установяване на причините за вече възникнали пожари. Тези оценки се извършват на база на обективни показатели, обхващащи цялостното състояние на обекта. Използва се точкова система за количествено и качествено оценяване на рисковете. Характерно за този подход е неговата широкообхватност по проблемите. Извършва се от високо квалифицирани специалисти с дългогодфишен стаж в системата на противопожарната охрана. Тази матодика позволява обсъждане и вярна ориентация на заинтересовани страни. Резултатите успешно могат да се прилагат в пряката дейност на лицензирани остойностители, одитори, застрахователи, при съдебни спорове. Доставка на противопожарна техника: ръчноносими и ръчновозими пожарогасители с прах, СО2, вода и пяна; касети, шлангове, струйници за ВПК /вътрешни противопожарни кранове/; водопроводна арматура за противопожарни нужди – хидранти, водовзематели и т.н.; пожарогасителни одеала; разнообразна арматура за течни горива; огнезащитни покрития. Сервиз на противопожарна техника. Специализирана настилка за взривоопасни зони: антистатична, искронеобразуваща и негорима. Използването на искробезопасни настилки във взривоопасните зони е от първостепенна важност за сигурността на обекта. Световната практика и българският опит потвърждават това твърдение, тъй като наличието на статично електричество е постоянно действащ фактор за възникване на инцидент понякога с фатални последици. Затова превантивните мерки трябва да са постоянно действащи, без да се допуска подценяване и компромис. Именно в този процес е същественото място на искробезопасните антистатични подови настилки. Продукти и услуги Пожарогасители: ръчноносими прахови пожарогасители с 1 и 2 кг прах. Подходящи за леки коли и домашни условия; ръчноносими прахови пожарогасители с 6 и 12 кг прах. Подходящи за различни промишлени обекти, обществени и административни сгради, товарни и пътнически превозни средства; ръчновозими прахови пожарогасители с 25, 50 и 100 кг прах. Подходящи за обекти с повишена пожароопасност; пожарогасители с СО2, 2 и 5 килограма. Подходящи за обекти с преобладаващо наличие на електроника или съхраняване на особено ценни предмети; пожарогасители с вода и пяна, 6 и 9 литра. Подходящи за гасене на тлеещи предмети. Вътрешни противопожарни кранове: касета за ВПК; противопожарен шланг 38мм, 52мм, 75мм; ъглов кран 2"; струйник. Пожарогасителни одеала: от керамичен плат – устойчивост до 12000 С, с възможност за екраниране при заваръчни работи; от стъклотъкан – устойчивост до 4500 С и ниска степен на сигурност. Арматура за течни горива: огнепреградител – предназначен за различни леснозапалими течности със степен на взривозащита ExIIB; възвратен клапан с огнепреградител – степен на взривозащита ExIIА; механичен филтър за лесногорими течности – от Ф20мм до Ф125мм Огнезащитни покрития: състав "Pyroplast" за дърво – постигане на степен трудногорим материал при подходяща разходна норма; състав "Pyroplast" за метал – постигане на степен негорим материал до 90 мин.; защита на строителни конструкции Сервизиране на противопожарна техника: Предлагаме надежден сервиз и професионално обслужване на конвенционална противопожарна техника в наш сервиз. Ремонтираме и презареждаме пожарогасители с прах, СО2, вода и пяна в съответствие с изискванията на ISO 11602. Осигуряваме и транспорт от и до склада на клиента при негово желание. Искробезопасни настилка Настилка НИЛ-ЕК1 Специализирана подова настилка- електропроводима, искронеобразуваща, негорима, киселинноустойчива. 1.Предназначение Тази специализирана настилка е приготвена изцяло по наша оригинална рецепта от инертни материали. Предназначена е за взривоопасни зони, където за изключване на опасността от взрив е недопустимо наличието на източници на възпламеняване. Такива източници могат да бъдат механични искри, възникващи при удар на стомана в бетонна или друга настилка, или електростатични разряди в резултат на електризацията на хора или движещи се технологични съоръжения. 2.Състав Подовата настилка се състои от неорганични компоненти. Подходящата комбинация от тях изключва възможността от образуване на всякакви искри и я гарантира като антистатична, негорима и искробезопасна. 3.Начин на приложение Оптималната дебелина е между 20 и 35 мм в зависимост от бъдещата експлоатация на конкретния обект. Под настилката се полага електропроводима мрежа, която накрая се свързва за заземителния контур на сградата. Предварително подготвените от нас съставки в сухо състояние се смесват, след което се добавя вода. Полага се от бетонджийска или мозайкаджийска бригада. Може да се натоварва напълно след не по-малко от 28 дни, когато добива достатъчна якост. След този срок може да се положи електропроводимо запечатващо полимерно покритие 400 до 500 микрона. Времето за самото полагане на настилката и запечатващия слой е в зависимост от конкретната площ. Накрая работата приключва с контролни измервания на отвеждащото съпротивление и протокол за това от лицензирана лаборатория, както и с издаване на декларация за съответсвие с различните изисквания към подобен род настилки. Представили сме факсимилета от протоколи на различни държавни инстанции, от които документи са видни качествата на специализираната настилка по отношение на нейната якост, негоримост, електропроводимост, искронеобразуване. Настилка НПА-1 Подова антистатична и киселинноустойчива настилка на допълнително обработени епоксидни материали. Предназначение Подовата настилка следва да се използва в среди, където е необходимо отвеждане на статичното електричество от хора, транспортни средства/колички/ и др.п., тъй като пречи на технологичните процеси, смущава работата на електронни системи и не на последно място може да предизвика аварии в пожаро- и взривоопасни среди. Поради това, че настилката е на база на полимер, тя изключва появата на механични искри и е искронеобразуваща. Свързването на настилката по подходящ начин със заземителния контур на обекта осигурява непрекъснатия отвод на статичното електричество в следствие на необходимата й и достатъчна електропроводимост. Видно от приложените резултати от изпитванията, тя е и киселинноустойчива. Повече...

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..