Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..

Алекс инженеринг ЕООД  itemprop=

Алекс инженеринг ЕООД

През 1995 г., фирма "ОДД - Олег Драганов" ЕТ - в последствие "АЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, се появява на пазара за отоплителна техника, със запазената си марка на отоплителна система базирана на микропроцесорно управление - "АЛЕКС".
Асеновград, Индустриална зона Север

През 1995 г., фирма "ОДД - Олег Драганов" ЕТ - в последствие "АЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, се появява на пазара за отоплителна техника, със запазената си марка на отоплителна система базирана на микропроцесорно управление - "АЛЕКС". Високата степен на автоматизация на отоплението, ниската енергоемкост, както и ниската цена на електрическата отоплителна система, бързо я налагат на пазара. ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА АЛЕКС Прецизен микропроцесурен 3D термоконтролер ЗОНАЛНО - 3D ОТОПЛЕНИЕ Идеята на тази система е да използва предимствата всички видове отопление, като оптимизира разход на общата енергия. Цялостното използване на жилището през зимата се съчетава с икономичността на самостоятелното затопляне, само на използваните в момента помещения. Значителна икономия на енергия се получава и от непрекъснатото автоматичното следене на температурите в отделните стаи на жилището, съобразено с външната температура. Всяко затопляне на времето през зимата се отчита от системата и тя на момента намалява подаването на енергия. Основното предимство на тази отоплителна система се състои в това, че тя не позволява и за момент да се преохлади което и да е помещение. Разликата между икономичната и комфортна температура е оптимизирана с цел минимални разходи при икономия и максимално бързо достигане високта температура. Съществен момент в икономията на енергия и предпазване на жилището от замръзване е вграденият режим "почивка"/"sleep". Този режим се използва при продължително отсъствие от дома. Следене на температурата в отделните помещения - във всяко помещение е инсталиран комутиращ модул в който е монтиран температурен датчик. По предварително положените нисковолтови линии, информацията за стойността на стайната температура постъпва на един от осемте му входа. По този начин във всеки момент контролерът има информация за стойността на температурите във всяко помещение. Зонално отопление: - Самостоятелно управление на отоплението във всяко отделно помещение - Седмично прогамиране отоплението по часове и ниво на температурата - Самообучение за времето на включване и изключване на отделните отоплителни тела - Съобразяване с температурата извън сградата и оптимизация на отоплението - Икономия на енергия при проветряване на помещенията Управляващ набор: - Управляваща централа от серията "АЛЕКС-09хх" - Комутиращ модул - релеен или полупроводниконо реле - Дистонционна клавиатура - Сензори за движение, прозоречни и др. в отопляните помещения (опционно) Отоплителни тела: - Сухи конвекторни радиатори - Водни отоплителни системи с вградени в радиаторите електрически нагреватели - Традиционни водни отоплителни системи с управление на водния път чрез електромагнитни вентили - Оптимизация на работата на водни системи с електро котли НАСОЧЕНОСТ Системата е насочена основно към: - Домове с произволна големина - успешно изпитана през последните 12 години сред близо 480 обекта - Вилни сгради - денонощна доставка на енергията до местото на потребяване. Незамръзваща суха система, потдържаща автоматично температура против замръзване на тръбопороводи и водосъдържатели - Хотели - централно управление на отоплението в хотелските стаи . Възможност за огромни икономии при частично заемане на хотелската база ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА АЛЕКС Системата представлява съоръжение, съставено от следните компоненти: - Нисковолтова кабелна инсталация - управлява комутиращите модули. Осигурява надеждна и безопасна връзка между компонентитена системата - захранена с 12V/ DC. Полагането й е бързо и естетично. - Контролер за управление на отоплението "АЛЕКС- хх" Мощно микропроцесорно устройство - електронно табло с изнесена клавиатура или самостоятелен модул. Управлява целия отоплителен процес. - Сензорна инсталация за оптимизация на процеса. Инсталира се опционно. Сензори за движение, врати и прзорци. Примерен 3D график: (Възможност за настройка на подходяща температура във всеки един момент, във всяко едно помещение.) Чрез прилагането на 3D контрола се реализира икономия на потребената ел. енергия.

Алекс инженеринг ЕООД - отрасли:


Строителство, Отопление,

Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..