Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Хидрострой ООД - гр. Перник  itemprop=

Хидрострой ООД - гр. Перник

специализирана строителна организация за изграждане на язовири, сгуроотвали, шламохранилища, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, помпени станции, водохващания, резервоари, водопроводи, канализации, тунели,
"Хидрострой" ООД - гр. Перник е приемник на Строително управление гр. Перник, от системата на СО "Хидрострой", създадено през 1972г. след приватизационна сделка от 1997г. дружеството се ръководи от работническо мениджърски екип. "Хидрострой" ООД - гр. Перник е специализирана строителна организация за изграждане на язовири, сгуроотвали, шламохранилища, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, помпени станции, водохващания, резервоари, водопроводи, канализации, тунели, укрепване на свлачища, инженерингова дейност. Произвежда бетон, стоманобетонови елементи по каталог и индивидуални проекти, бетонови и стоманобетонови тръби с диаметър от Ф200 до Ф1500 мм., строителни конструкции, разполага с акредитирана строителна лаборатория свидетелство № 076-03/01.06.2000г. "Хидрострой" ООД - гр. Перник има изградена система за осигуряване на качеството, лицензирана по международния Quality Standard ISO 9001:94 и притежава сертификат № 71293/27.07.2000г., издаден от Bureau Veritas Quality International. Обекти построени от "Хидрострой" ООД - гр. Перник: 1. Язовири - "Пчелина", "Красава", "Темелково", "Раянци" - изграден е отбивния тунел и част от съоръженията, предстои доизграждане 2. Сгуроотвали - "Седми септември" /7 етапа/, "Кудин дол" /3 етапа/, Главни базалтирани сгуропроводи І, ІІ, и ІІІ клон от багерна помпена станция до сгуроотвал "Седми септември" и "Кудин дол", Багерна помпена станция в ТЕЦ "Република" 3. Пречиствателни станции - пречиствателни станции за отпадни води в гр. Перник и Върба към ЗМ Радомир, Водоподготвителна станция "Огоя", Пречиствателна станция за питейни води - гр. Брезник. 4. Водоснабдителни системи - Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа гр. Перник - 123км. стоманен водопровод, три помпени станции, три водоема; Водоснабдяване на гр. Радомир, гр. Земен и редица по-малки селища в тези общини; Външно водоснабдяване на гр. Брезник с вододовеждащи деривации 13,5км. от стом. тръби; водохващане алпийски тип, Промишлен водопровод Ф1200 от язовир "Пчелина" до гр. Перник, изграждане оборотно водоснабдяване с помпена станция на ф. "Стомана" и ТЕЦ "Република". 5. Канализационни системи - довеждащ колектор от гр. Перник до ПСОВ гр. Перник, Канализации в гр. Перник и кв. "Изток", гр. Радомир и по-малки селища в общини Перник, Радомир, Земен, Трекляно; Дъждовна, фекална и промишлено замърсена канализация за ф. "Стомана" и ТЕЦ "Република" 6. Укрепване свлачища - на територията на Община Перник и гр. Банкя През последните три години "Хидрострой" ООД - гр. Перник изпълнява програма на Националния фонд за опазване на околната среда /ННФООС/ при Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ за решаване на сериозния екологичен проблем по очистване водите на река Струма. До настоящият момент са изградени 2900м. от Главен канализационен колектор І - гр. Перник, предстои доиизграждането му. "Хидрострой" ООД - гр. Перник разполага с висококвалифицирани специалисти в областта на хидротехническото строителство и квалифициран изпълнителски персонал с богат професионален опит и дългогодишен стаж във фирмата.

Хидрострой ООД - гр. Перник - отрасли:


Строителство, Водни Съоръжения,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..