Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ДИАМАНТ 44 - Вижте още

ДИАМАНТ 44

Фирма ДИАМАНТ 44 ЕООД е специализирана за противопожарна техника и безопасност,със седалище гр.София.ДИАМАНТ 44 ЕООД е със специализирана дейност в областа на противопожарна техника и безопасност. Фирмата е регистрирана по ЗДДС.Ние сме член на Националната Браншова Асоциация
София, ж.к. Надежда 5,м/у бл.533 и 535 до разсадник Трафопост

ДИАМАНТ 44 Противопожарна ТехникаДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника
ДИАМАНТ 44 ЕООД
Фирмата ДИАМАНТ 44 ЕООД е създадена през 2006 г. и работи в областта на противопожарна техника и безопасност.

ДИАМАНТ 44 ЕООД притежава лицензи за

 • Разрешение № ОМ – 550/22.06.2017 г.на СД"ПБЗГН" - ГДПБЗН – МВР, гр. София да извършва сервизно обслужване на противопожарни уреди, съгласно чл. 129, ал.2, т.4 от ЗМВР и чл.3, т.4 на Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. - безсрочно
 • Разрешение № ОМ – 702/08.08.2017 г.на СД"ПБЗГН" - ГДПБЗН – МВР да осъщестява ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, съгласно чл. 129, ал.2,т.5 от ЗМВР и чл.3, т.5 Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. - безсрочно.

Фирма разполага с високо квалифицирани инженерно-технически и опитни професионалисти, преминали курс за техническо обслужване, проверка, зареждане и презареждане на всички видове пожарогасители – прахови, водни, водопенни и пожарогасители с въглероден двуокис/карбон диоксид СО2/".

Ще ви предложим поддържане и обслужване на

 • пожарогасителни системи/ПГИ/
 • пожароизвестителни системи/ПИИ/
 • системи за управление на дим и топлин/СУДМ/
 • пожарни кранове/ПК/.
ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника

Услуги свърани с пожарна безопасност

 • Изготвя необходимите документи за осигуряване на пожарната безопасност/ПБ/ на обекти съгласно НАРЕДБА № 8121з-647 от 01 октомври 2014 г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ.
 • Разработва правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.
 • Разработва планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранване и др.
 • Изготвя планове за осигуряване на пожарната безопасност при ремонти и реконструкции в обекта.
 • Разработва схеми и планове за евакуация на работещите и пребиваващите в обекта лица при пожар или авария.
 • Проектиране, доставка, изграждане и поддържане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации.
 • Продажба на нова противопожарна техника.
 • Изработване на евакуационни схеми на обектите.Осигуряване на знаци, съгласно ISO 6309 и Наредбата № РД-07/8 от 2008 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана.
 • Защитни дрехи и гасителни средства. ДИАМАНТ 44 ЕООД. Осигурява безплатен транспорт за доставката на ново закупена противопожарна техника, вземане и връщане на пожарогасители за сервизно обслужване от обектите на територията на град София.

Фирмата поема задължението пред своите клиенти, да следи за сроковете на годишната заверка на пожарогасителите.

ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника

Проаджба на продукти за пожарна безопасност

 • Пожарогасител прахов-1 кг. "АВС"
 • Пожарогасител прахов-6 кг. "ВС" и "АВС"
 • Пожарогасител прахов-12 кг. "ВС" и "АВС"
 • Пожарогасител прахов-12 кг. "ВС" и "АВС"
 • Пожарогасител прахов-50 кг. "ВС" и "АВС"
 • Пожарогасител воден-9 л.
 • Пожарогасител водопенен-9 л.
 • Пожарогасител карбондиоксит /СО2/-2 кг.
 • Пожарогасител карбондиоксит /СО2/-5 кг.
 • Пожарен шланг ф 52 мм- 8 bar - 20 м.
 • Пожарен шланг ф 52 мм- 16 bar - 20 м.
 • Пожарен шланг ф 75 мм- 8 bar - 20 м.
 • Пожарен шланг ф 75 мм- 16 bar - 20 м.
 • Пожарен струйник ф 52 мм за сбита и разпръсната струя-пластмасов
 • Пожарен струйник ф 75 мм сферичен кран
 • Кран спирателен 2 цола - месингов и алуминиев
 • Пожарна касета с размер 60х60 с матово стъкло,за външен монтаж или за вграждане
 • Шкаф пожарен/външен/,цвят червен
 • Съединител тип "Щорц" ф 52мм с втулка,алуминиев
 • Съединител тип "Щорц" ф 52мм с резба,алуминиев
 • Съединител – капачка тип "Щорц" ф 52мм – алуминиева
 • Съединител – капачка тип "Щорц" ф 75 мм втулка/на резба/-алуминиева
 • Променител тип "Щорц" ф 52/75– алуминиева
 • Пожарно одеало тежък тип 150/150 м.
 • Дневник приложение №3 към чл.12 ал.1 от Наредба №8121з-531 от 9.10.2014. г
 • Дневник приложение №4 към чл.13 ал.1 от Наредба №8121з-531 от 9.10.2014 г.
 • Светлоотразителна жилетка
 • Светлоотразителен триъгълник
 • Схеми за евакуация
ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника ДИАМАНТ 44 Противопожарна Техника

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..