ДИК - 07 Симеонов ЕООД - Вижте още

ДИК - 07 Симеонов ЕООД

Фирмата предлага следните услуги: монтаж и ремонт силови ел. инсталации; осветителни инсталации; заземителни и гръмозащитни инсталации; ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср.Н.и В.Н.; слаботокови ел. инсталации.
Пловдив, ул. Братя Бъкстон 138

ДИК - 07 Симеонов ЕООДДИК - 07 Симеонов ЕООД

          Eлектроизграждане - ДИК - 07 Симеонов ЕООД, електрически инсталации и осветителни инсталации.

ДИК - 07 Симеонов ЕООДДИК - 07 Симеонов ЕООД

Фирма ДИК - 07 Симеонов ЕООД е създадена през 2007г. от инж.Стайко Симеонов

Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане на промишлени и битови електроинсталации, реконструкция на съществуващи електрически уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на електрически уредби и инсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда слаботокови електроинсталации, заземителни инсталации и гръмозащитни инсталации в промишлени и обществени сгради.

Фирмата разполага с квалифициран ръководен и изпълнителски персонал. Ние разполагаме с необходимия транспорт и механизация за изпълнението на договорите по изграждането на електрическите инсталации с отлично качество и в рамките на договорените срокове


          Услуги

 • монтаж и ремонт силови електроинсталации
 • монтаж и ремонт осветителни електроинсталации
 • монтаж на заземителни инсталации и гръмозащитни инсталации
 • монтаж и ремонт първична и вторична комутация в електрически уредби Ср. Н. и В.Н.
 • направа и ремонт слаботокови и силнотокови електро инсталации в битови и обществени сгради
 • абонаментно поддържане на електрически уредби в промишлени предприятия
 • направа и ремонт на командни и силови електрически табла

Изградени обекти

СЕ Борднетце – България ЕООД гр. Карнобат

 • Силова електроинсталация и осветителна инсталации на цех за окомплектоване на кабели гр. Мездра

НЕК ЕАД гр. София

 • Изграждане на търговски измервателни системи на 2бр. силови трансформатори 110/20 kV в п/ст Сопот
 • Изграждане на търговски измервателни системи на 2бр. силови трансформатори 110/20 kV в п/ст Кърнаре

ЕСО МЕР гр. Пловдив

 • Ремонт на 38 бр. изводни полета 20 kV с подмяна съоръжения и вторична комутация в п/ст Пловдив

EVN Bulgaria АД гр. Пловдив

 • Ремонт задвижване за янсенов регулатор на силов трансформатор 110/20 kV п/ст Рекорд
 • Преоборудване на килия 20 kV в п/ст Победа гр. Бургас
 • Преоборудване на КРУ №6 20 kV в п/ст Ст. Загора гр. Ст. Загора
 • Преоборудване на КРУ №50 и КРУ №18 20 kV в п/ст Пълдин гр. Пловдив
 • Ретрофит с ново оборудване на КРУ №1о 10 kV в п/ст Загорка гр. Ст. Загора
 • Ретрофит с ново оборудване на КРУ №23 10 kV в п/ст Зора гр. Ст. Загора

Сименс ЕООД гр. София

 • Работи и услуги във връзка с проектиране, изграждане, доставки, монтаж и въвеждане в експлоатация на п/ст 110/20 kV Царацово гр. Пловдив

ДИК - 07 Симеонов ЕООД ДИК - 07 Симеонов ЕООД

Интеркомплекс ООД гр. Пловдив

 • Подмяна релейни табла и контролни кабели 3 бр. изводни полета 110 kV п/ст Н. Кричим
 • Монтаж релейни табла и контролни кабели п/ст 110/6 kV Монди гр. Стамболииски
 • Възстановяване КРУ 20 kV в п/ст Царацово
 • Доставка оборудване, апаратура и материали

Фелбермайр България ЕООД

 • Монтаж силов трансформатор 31.5 MVA върху фундамент в п/ст Царацово гр. Пловдив

Ваяна ЕООД гр. Нова Загора

 • Ремонт на 36 бр. изводни полета 20 kV с подмяна на релейни защити и вторична комутация в п/ст Пълдин гр. Пловдив
 • Ремонт на 34 бр. изводни полета 20 kV с подмяна на релейни защити и вторична комутация в п/ст Острова гр. Пазарджик
 • Ремонт на 9 бр. изводни полета 110 kV с подмяна на релейни защити и вторична комутация в п/ст Мездра гр. Мездра

Буларт Констръкшън ООД гр. Враца

 • Проектиране на реконструкция ТП 20/0.4 kV Дом на туриста гр. Враца

Металкомс ООД гр. Пловдив

 • Направа на вътрешна електро инсталация на жилищна сграда в ж.к. Гео Милев гр. София
 • Направа на вътрешна електро инсталация на бирхале Амстердам гр. Пловдив

Електриксити ООД гр.София

 • Работи и услуги във връзка с присъединяване към мрежа 110 kV на електрическа централа за производство на ел. енергия от биомаса на Монди Стамболийски ЕАД гр. Стамболийски

Филкаб АД гр. Пловдив

 • Монтаж оборудване п/ст Царацово гр. Пловдив
 • Доставка на кабели и проводници

Готмар ООД гр. Съединение

 • Ежегодни ремонтни работи и профилактични изпитания на силов трансформатор 110/20 kV

Тримонциум Принцес Хотел АД

 • Абонаментно техническо поддържане на уредби Ср.Н и дизелов електрогенератор в хотелски комплекс Тримонциум гр. Пловдив

Г-99 ЕООД гр. Пловдив

 • Абонаментно техническо поддържане на ел. табла

АРЗ Круп ООД гр. Пловдив

 • Абонаментно техническо поддържане на трафопост 20/0,4 kV

Техномаркет гр. Пловдив

 • Абонаментно техническо поддържане на трафопост 20/0,4 kV

ДИК - 07 Симеонов ЕООД ДИК - 07 Симеонов ЕООД

www.dik-07.bg