Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

СТИВ 88  itemprop=

СТИВ 88

Фирмата Стив 88 е основана през 1992 г. като едноличен търговец, а през 1994 г. е пререгистрирана като еднолично дружество с ограничена отговорност. Фирмата е изпълнила голям брой проекти, задачи, теми и обекти в областта на инженерната геология, хидрогеологията както и
София, бул. Симeоновско шосе 85, бл. З, вх. А, ет. 5, офис 11

СТИВ 88 Фирмата Стив 88 е основана през 1992 г. като едноличен търговец, а през 1994 г. е пререгистрирана като еднолично дружество с ограничена отговорност. Фирмата е изпълнила голям брой проекти, задачи, теми и обекти в областта на инженерната геология, хидрогеологията, екологията и геотехническото инженерство. В своята дейност съчетаваме интересите на инвеститорите с изискванията на нормативната база в страната и нашата професионална отговорност. Фирмата работи с лицензиран софтуер, акредитирани лаборатории и проек­танти членове на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).   Водещи експерти в различните направления са геолози и инженери с богат проектански опит, университетски преподаватели и научни специалисти. Изпълнителските екипи са гъвкави и ние ги формираме като отчитаме разнообразния геоложки и тектонски строеж на нашата територия и широкия спектър от проявени и потенциални неблагоприятни процеси и явления като земетресения, свлачища, срутища, изветряне, ерозия, абразия, слаби почви и др. Дейност Основни направления Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания за проектиране на сгради и съоръжения; Инженерногеоложки проучвания и проекти за укрепване на свлачища и откоси на дълбоки строителни изкопи; Хидрогеоложки проучвания и проектиране на вододобивни кладенци и водопонизителни системи; Изследване и мониторинг на опасни геоложки процеси; Околна среда и геоекологични проучвания.  

СТИВ 88 - отрасли:


Инженеринг,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..