Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..

Архитектурно бюро АТИКА - Вижте още

Архитектурно бюро АТИКА

Фирма СД АРХИТЕКТУРНО БЮРО АРХ. ПЕТКОВ АТИКА е регистрирана през 1990г. Фирмата е проектирала много жилищни сгради и сгради с обществени и производствени функции.
Архитектурно бюро АТИКА

СД АРХИТЕКТУРНО БЮРО АТИКА

Фирмата е проектирала много жилищни сгради и сгради с обществени и производствени функции.

Всички проекти ще Ви бъдат предадени освен на хартиен носител и на CD.

Разполага с богата и съвременна материална база, както и с квалифициран екип от кадри.

Към екипа се привличат проектанти по другите части – конструкции, ел, ВК, ОВК, геолози, геодезисти и др.

Архитектурно бюро АТИКА

Проектантите са с професионална застраховка.

Архитектурно бюро АТИКА

Архитектурно бюро АТИКА - отрасли:


Архитектура,

Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..