Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..

Коло ЕООД  itemprop=

Коло ЕООД

София, бул. Гоце Делчев 31

Професионална кухня. Кухненско оборудване. Проектиране Мониторингови програми (МП) за безопасност на храни. Технологична документация (ТД) за производство на храни по групи. Подготовка и подаване на всички необходими документи за регистрация на обекти за производство или за търговия с храни, в т.ч. и заведенията за хранене. Добри производствени и хигиенни практики (ДПХП) за производство и търговия с храни. HACCP система (система за анализ на опасностите и критични контролни точки), процедури в съответствие с нейните принципи. Система за управление безопасността на храните (СУБХ). Система за управление на качеството (СУК). Разработване, внедряване и одит на ISO 22000, ISO 9001.

Коло ЕООД - отрасли:


Архитектура, Подправки,

Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..