Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..

Геохидроконсулт  itemprop=

Геохидроконсулт

Геохидроконсулт е частна консултантска и инженерингова компания, осигуряваща услуги в областта на хидрогеологията, геологията, инженерната геология, сондирането, защитата и опазването на околната среда, изготвяне на методика за прилагане на най-добри налични техники за промишлените
София, ж.к. Изток, ул. Райко Алексиев 50, бл. 103

Геохидроконсулт е частна консултантска и инженерингова компания, осигуряваща услуги в областта на хидрогеологията, геологията, инженерната геология, сондирането, защитата и опазването на околната среда, изготвяне на методика за прилагане на най-добри налични техники за промишлените дейности на нови и действащи промишлени инсталации и съоръжения. Стратегията на разработване на проекти на компанията е гъвкава, което и позволява да отговори на нуждите на клиентите чрез определяне на отговорностите и решаване на проблемите им. Този подход намира отражение в множеството проекти, успешно управлявани и изпълнени от Геохидроконсулт. Поради това, фирмата се нарежда между малкото компании с репутация, способни да посрещнат дори и най - специфичните изисквания в най - предизвикателна околна среда. Чрез напълно професионален подход Геохидроконсулт се стреми да фокусира практическия си опит в Република България, и да използва аналитичните си способности за подпомагане на ефективното вземане на решения. Това се прави чрез стриктно спазване на следните работни принципи, а не чрез предлагане на стандартизирани решения и продукти. Фирма Геохидроконсулт в лицето на своите асоциирани експерти разполага със значителен опит в геоложки проучвания, геотехнически проучвания за нуждите на строителството, промишлени и граждански хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения. Това позволява да предложим на нашите клиенти решаването на тези проблеми по рационален начин. Инженерна геология, хидрогеология и сондиране са от основните сфери, в които фирмата осъществява своята дейност. Други важни направления са защита и опазване на околната среда и хидротехническото строителство. Услуги Инженерна геология Хидрогеология Екология Сондиране Строителство Разрушителна дейност

Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..