Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Централна база PRISMA  itemprop=

Централна база PRISMA

Централна база PRISMA предлага помпени групи за водни и противопожарни системи.
Централна база PRISMA предлага помпени групи за водни и противопожарни системи. Пожарогасителните помпени системи са изработени в съответствие със норми и стандарти. Принципа им на работа се базира на непрекъснато следене на налягането в оросителната система спрямо предварително настроени данни. една поддържаща електропомпа чрез хидроакумулатора и система от пресостати, поддържа зададеното налягане, като компенсира малки течове, температурни разлики и следи за механичната цялост на инсталацията. При отваряне на някои от спринклерните глави се подава сигнал за намаляване на налягането. Посредством управляващото табло се задейства първата основна електропомпа и се подава сигнал за звукова и светлинна аларма. До развъртане на електропомпата, подаването на вода към оросителната система се извършва от хидроакумулатор. При аварийно спиране на електрозахранването или отказ на електропомпата, ниското налягане в инсталацията задейства втората електро или мотопомпа. При срутване на стени и разкъсване на някои елементи от тръбната инсталация, водещи до увеличаване на дебита, сигнала за ниско налягане включва едновременно в работа колкото е необходими помпи. След отминаване на събитието помпите се изключват ръчно и се поставят в режим "Готовност". Поддържащата електропомпа автоматично започва цикъл за запълване на тръбната инсталация с вода и поддържане на системата в готовност.

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..