Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..

КРИС 94 ООД  itemprop=

КРИС 94 ООД

„КРИС 94” ООД ориентира своята основна дейност в областта на търговията с електроматериали, електрооборудване, инженеринг и сервиз.През 2009г. фирмата изгради нова търговско-административна сграда, която е проектирана в съвременен стил, създаващ комфорт и удобство.Част от този търговски
Варна, бул.Сливница 230

        КРИС 94 ООД             „Крис 94”ООД е динамично развиваща се фирма, чиято успешна дейност на пазара я наложи като търсен и коректен партньор, и превърна името й в символ на качество, експедитивност и новаторски подход. Компанията се развива в две основни направления: търговия с електроматериали и електроапаратура; инженеринг и сервиз. В нея работят и се развиват около 50 души- млади специалисти. За по-доброто функциониране на основните процеси, в организацията е внедрена ИСУ(интегрирана система за управление),обединяваща стандартите: ISO 9001,OHSAS 18001 и ISO 14OO което подпомага извършване на всички дейности по- прецизно и отговорно.. „КРИС 94”ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя за строежи от III та група – I категория и е редовен член на „Българската строителна камара” През 2009г. фирмата изгради нова търговско-административна сграда, която е проектирана в съвременен стил, създаващ комфорт и удобство.Част от този търговски център е и голяма складова база, подържаща по-големи складови наличности. Всичко това съчетано с нужния професионализъм, експертни решения и технически консултации,спомага за бързо и лесно обслужване на нуждите на всички клиенти.         ОТДЕЛ „ТЪРГОВИЯ”             Търговският отдел на фирмата има 19 годишна история.Основната дейност в самото начало е търговията с електроматериали, електрооборудване, кабели и проводници,кабелна арматура,заземителни устройства, осветителни тела и лампи. Клиенти на фирмата са хиляди фирми от страната и чужбина. Фирмата е участвала в доставките за изграждането на вилни селища, голфигрища, жилищни кооперации, административни сгради и складове. Доставяла е стоки за електроразпределителните дружества, за фирми, развиващи дейност в областта на водоснабдяването, телекомуникациите, химическата промишленост и машиностроенето.         ОТДЕЛ „ИНЖЕНЕРИНГ”             Основната насока в инженеринговата дейност се развива в четири направления: 1. Инженеринг на възобновяеми енергийни източници 2. Инженеринг на промишлени и заводски обекти; 3. Инженеринг на административно-стопански, търговски и жилищно-битови сгради. 4. Сервиз и поддръжка. Фирмата има необходимите транспорт, механизация и апаратура. Висококвалифицираният ръководен и изпълнителски персонал на фирмата и позволява да изпълнява поетите ангажименти към своите клиенти с отлично качество и в рамките на договорените срокове. „Крис 94”ООД заема едно от водещите места в този сектор на енергетиката. Екипът е успял да изгради собствен стил на работа, който с натрупването на опит непрекъснато го развива. Крис 94 извършва следните дейности: Инженеринг: проектиране и изпълнение на енергийни обекти; Електромонтажни работи, изграждане на ел. уредби високо, средно и ниско напрежение, в подстанции, възлови станции, трафопостове; Ел.монтажни работи за изграждане на нови мощности в промишлеността. Пусково-наладъчни работи: настройка и въвеждане в експлоатация на ел. уредби и съоръжения; Ремонтни работи: рехабилитация и подмяна на ел. съоръжения и агрегати , контролни и силови кабели, кабелни трасета; Автоматизация: проектиране и монтаж на автоматизирани системи; Оптични мрежи: проектиране, изпълнение и пуск; анализ на оптични трасета         Продукти             Електроапаратура АВВ Електроапарати и средства за автоматизация АВВ, извършващи функции по разпраделение на електроенергия и защита на ел. веригии, пусково-комутационна и регулираща апаратура да управление на ел. машини и апарати. Електроапаратура - бг. Български средства за автоматизация. Електрически табла Ел.табла за вграждане и за открит монтаж, апартаментни, бойлерни и промишлени;табла тип “Темо”; проектиране и изработка на табла според специфичните нужди на клиента. Кабели и проводници Кабели и проводници за изграждане на кабелни линии, електроснабдителни системи за пренасяне и разпределение на електрическа енергия с различни параметри до консуматори на електрическа енергия. Силови кабели ниско и средно напрежение, каучукови, съобщителни, кабели за компютърни системи, радиочестотни, инсталационни, монтажни и др. проводници. Кабелни аксесоари Кабелните аксесоари включват изолационни ленти за изолация в машини, апарати и инсталации, PVCлента, сигнална лента, стъклолакотръби, бишоп; гетинакс, технически ламинати; гофрирана тръба; Kабелни канали за полагане в строителни конструкции; кабелни обувки и накрайници, изолирани и неизолирани, медни и алуминиеви, херметични и др. Скоби. Заземителни устройства и аксесоари Заземителни устройства и аксесоари, шини, колове; клеми – алуминиеви, биметални, месинг; кутии, шинодържатели. Осветителни тела и крушки Осветителни тела с приложение в различни области, общо осветление на сгради и помещения, декоративно осветление, евакуационно. Осветителни лампи, нажежаеми лампи, живачни, луминисцентни, халогенни. Вентилатори Вентилатори за вграждане в строителни конструкции, за битови и промешлени помещения. Предлагат се различни видове и размери, за отдушник, прозоречни, с автоматични жалузи; различна мощност, обем и дизайн. Електроматериали В тази група можете да намерите небходимите Ви материали за влагане в електрически инсталации: ключове и контакти, разнообразен дизайн и цветове; удължители и щепсели; разклонителни кутии ПКОМ, за гипсокартон; батерии и фенери; патрони и капачки; клеми и клемни блокове, бакелит, порцелан и пластмасови; фасунги; др. Автоматика Фирма Крис 94 е официален представител за България на Италианската фирма за автоматика Carlo Gavazzi. Тя предлага цялостно оборудване за автоматика и автоматизация, в която влизат датчици, контролери, енергиен мениджмънт и превключващи устройства.

Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..