Кар Клима ЕООД - Вижте още

Кар Клима ЕООД

Ние от фирма Кар Клима ЕООД специализирахме в комплексното проектиране и изграждане на хладилни и климатични инсталации. Основни наши деиности са проектиране и изграждане на: - охладители за ледена вода, хладилни камери с различен капацитет - от 10 м3 до 2000 м3, - климатични сушилни.
Кар Клима ЕООД

Ние от фирма Кар Клима ЕООД специализирахме в комплексното проектиране и изграждане на хладилни и климатични инсталации.

Основни наши деиности са проектиране и изграждане на:

  • охладители за ледена вода (акумулатори на студ)
  • хладилни камери с различен капацитет - от 10 м3 до 2000 м3
  • климатични сушилни с различен капацитет капацитет за месни продукти
  • изграждане на електро табла по заявка на клиента
  • замразвателни и охладителни тунели с различна мощност
  • климатизация на производствени помещения
  • мониторингови системи за контрол на качествотопо система HAACP
Фирма Кар Клима ЕООД успя да изгради тесни контакти с представители на водещи германски, датски, италиански и др. фирми за хладилно оборудване.


ОБЕКТИ:

Мандра "ЖОСИ" акумулатор на студ с капацитет 30 м3 и хладилна мощност 90 кW изпълнен с винтов полухерметичен компресор

Кар Клима ЕООД Мандра "Маджаров" охладител за ледена вода с мощност 60 кW и хладилни камери с капацитет от 120 м3 до 480 м3 с t = 0C

Мандра "Полидеи" хладилна централа с 3 броя полухерметични компресори с хладилна мощност 90 кW обслужващи 3броя хладилни камери

Цех за топени сирена "Върбев" хладилна централа с 4 броя полухерметични компресори с обща хладилна мощност 130 кW, обслужващи 16 броя хладилни камери и битово горещо водоснабдяване с усвояване на отпадъчна топлина

Месопреработвателно предприятие "ИВАГУС" изграждане на 52 камери и цялостна климатизация на месопреработвателното предприятие изграждане на моониторингова система

Месопреработвателно предприятие "ДОНА" изпълнение на 10 броя хладилни камери изпълнени с централа от 3 броя херметични компресори и използване на отпадна топлина

Месопреработвателно предприятие "ГЮРЛАТА" Варна доставка и изграждане на климатично и хладилно оборудване и мониторингова система

Месопреработвателно предприятие "ЩЕРН и Ко" изграждане на 2 броя замразвателни тунели за пилешко месо с вместимост 1500 кг и температура -33C изградена търговска база от 11 броя хл. камери.

Всяка камера е с обем от 250 м3, обслужвани от централа с 3 броя полухерметични компресори производствен корпус с 11среднотемпературни камери и цялостна климатизация на производствотоизграждане на мониторингова система.

Кар Клима ЕООД

www.carclima.business.bg

Кар Клима ЕООД - отрасли:


Отопление, Климатици, Хладилна Техника,
4.2 15