Град: София
Адрес: ул. Плачковица 1

Телефон: 02/ 962 29 12
e-mail:
web site:
Заводкомплект - Вижте още
4.7 / 3

Фирмен профил

Карта

Изпрати имейл

Видео

Офиси

Напиши мнение

 

“Заводкомплект” ООД е частно дружество с ограничена отговорност. Дружеството продължава традицията на бившата държавна проектантска организация “Заводпроект” в областта на проучването, проектирането и реконструирането на обектите на циментовата, керамичната промишлености и на кариерните материали.

Служителите на фирмата са висококвалифицирани специалисти с голям професионален опит, членове на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност.

ЗаводкомплектЗаводкомплект

Фирмата работи по БДС EN ISO9001:2001


 
Проектиране и инженерингова дейност в областта на промишлеността за строителни материали – циментова, керамична, варова, кариерни материали, нови строителни материали, сухи смеси, складови стопанства и др.
 • смесителни възли
 • инсталации за дозиране
 • складове за насипни и единични товари
 • ж.п. и автотоварища, пневмотранспорт
 • инсталации за сгъстен въздух
 • мелнични отделения
 • трафопостове
 • помпени станции
 • автокантари
 • бетонови възли
 • лаборатории за строителни материали
 • административни и битови сгради
ЗаводкомплектЗаводкомплект
 
Заводкомплект

Дружеството поддържа много добри отношения и е добре познато сред всички научни и изследователски институции, както и в УАСГ.

Международната практика на колектива в дружеството се развива, като се изпълняват различни поръчки за чуждестранни инвеститори, след приватизацията на обекти в България, а също и в изпълнение на проекти за обекти в чужбина. Дружеството осъществява авторски надзор и технически контрол по време на строителния процес.

Проектиране и инженерингова дейност в областта на жилищното строителство.

Заводкомплект
 
Населено място:

София