Град: София
Адрес: ул. Плачковица 1

Телефон: 02/ 962 29 12
e-mail:
web site: zavodcomplect.business.bg
4.7 / 3

Фирмен профил

Карта

Изпрати имейл

Видео

Офиси

Напиши мнение

  “Заводкомплект” ООД е частно дружество с ограничена отговорност. Дружеството продължава традицията на бившата държавна проектантска организация “Заводпроект” в областта на проучването, проектирането и реконструирането на обектите на циментовата, керамичната промишлености и на кариерните материали. Служителите на фирмата са висококвалифицирани специалисти с голям професионален опит, членове на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност. Фирмата работи по БДС EN ISO9001:2001   Проектиране и инженерингова дейност в областта на промишлеността за строителни материали – циментова, керамична, варова, кариерни материали, нови строителни материали, сухи смеси, складови стопанства и др. смесителни възли инсталации за дозиране складове за насипни и единични товари ж.п. и автотоварища, пневмотранспорт инсталации за сгъстен въздух мелнични отделения трафопостове помпени станции автокантари бетонови възли лаборатории за строителни материали административни и битови сгради   Дружеството поддържа много добри отношения и е добре познато сред всички научни и изследователски институции, както и в УАСГ. Международната практика на колектива в дружеството се развива, като се изпълняват различни поръчки за чуждестранни инвеститори, след приватизацията на обекти в България, а също и в изпълнение на проекти за обекти в чужбина. Дружеството осъществява авторски надзор и технически контрол по време на строителния процес. Проектиране и инженерингова дейност в областта на жилищното строителство.  
Населено място:

София